Viktig melding

Søk om barnehageplass

 • Du kan søke om barnehageplass hele året, men 1. april er søknadsfristen om du ønsker plass fra august.
 • Du søker på samme plass for alle barnehagene i Vestvågøy kommune, både de kommunale og private

Slik søker du om barnehageplass

 • Du kan søke på inntil 5 barnehager
 • Sjekk vedtektene til barnehagen før du søker. De gir informasjon om opptakskrets, opptakskriterier, ferie, oppsigelse, pris og åpningstider. 
 • du trenger ikke å logge inn første gang du søker om barnehageplass
 • ta kontakt med oss om du ikke har norsk personnummer

Søk om barnehageplass i Vestvågøy kommune

Ta kontakt med den enkelte barnehage eller Vestvågøy kommune om du har spørsmål eller trenger hjelp til å søke. 

Vedtekter, åpningstider og kontaktinformasjon til barnehagene i Vestvågøy

Søknadsfrist

 • 1. april er søknadsfristen for hovedopptaket med plass fra august. 
 • Du kan søke om barnehageplass hele året

Når får jeg svar?

 • svar på søknad i hovedopptaket sendes ut senest 1. mai
 • Vi sender ut tilbud om plass til e-postadressen du oppga i søknaden. Du logger inn med id-porten for å svare.
 • Frist for å svare er 8 dager. Ved å takke ja til tilbudet, bekrefter du også å ha lest barnehagens vedtekter. Svarer du ikke innen fristen mister du plassen.
 • Hvis ditt barn har plass fra før, må du si opp plassen som ikke skal brukes når ny plass er tildelt. 

Svar på tilbud om barnehageplass

Kontakt

Ingunn Abrahamsen
Rådgiver barnehage
E-post
Telefon 76 05 60 92
Mobil 97 14 21 37