Slik søker du barnehageplass

Kommunen har felles samordnet opptak for alle barnehagene i kommunen, både kommunale og private.

  • Du søker elektronisk og må registrere en egen søknad for hvert barn.
  • Du kan søke inntil fem barnehager.
  • Før du søker kan det være lurt å sjekke barnehagens vedtekter som gir informasjon om for eksempel opptakskrets, opptakskriterier, ferie, oppsigelse, pris og åpningstider.
  • Vedtektene finner du på hver av barnehagenes nettsider.

Du kan søke plass hele året, men 1. april er søknadsfristen til hovedopptaket som gjelder plasser fra august. Når søknaden din er mottatt vil du få en bekreftelse på e-post. 
 

Innflyttere uten norsk personnummer kan henvende seg til Vestvågøy kommune for å få hjelp til søknaden. 
 

Du bruker Barnehageportalen for å:

  • Søke barnehageplass
  • Endre på søknaden
  • Svare på tilbud om barnehageplass.
  • Bytte barnehageplass
  • Si opp plassen

Du trenger ikke logge inn første gang du søker om barnehageplass.
For å endre på søknaden, svare på tilbud, bytte barnehage eller si opp plassen må du logge deg på med MinID eller BankID.


Tilbud om plass 

Vi sender ut tilbud om plass til e-postadressen du oppga i søknaden. For å besvare tilbudet må du logge på Barnehageportalen.
Frist for å svare er 8 dager. Ved å takke ja til tilbudet, bekrefter du også å ha lest barnehagens vedtekter. 
Svarer du ikke innen fristen mister du plassen.

Hvis ditt barn har plass fra før, må du si opp plassen som ikke skal brukes når ny plass er tildelt. Dette gjør du også på Barnehageportalen.
 

Klagerett ved hovedopptak

Du har rett til å klage og/eller be om en skriftlig begrunnelse dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt i hovedopptaket.

Klagen skal være skriftlig og sendes Vestvågøy kommune. Kommunen vil undersøke saken og forelegge klagen for barnehageeieren. Hvis kommunen godtar klagen, skal barnet tilbys den første plassen som blir ledige i ønsket barnehage etter at søkere med prioritet etter barnehagelovens §13 er tilbudt plass.

Dersom kommunen ikke gir klager medhold, skal kommunen sende klagen til klageinstansen. Klageinstans er Formannskapet. 

Kontakt

Ingunn Abrahamsen
Rådgiver barnehage
E-post
Telefon +47 76 05 60 92