Viktig melding

Oppsigelse

Når må du si opp?

Du må si opp barnehageplassen:

  • når du bytter barnehage
  • når du ikke lengre ønsker å ha barnehageplass
  • hvis du flytter ut av kommunen og har barnet i en kommunale barnehage
  • når barnet begynner på skolen

Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer oppsigelsesregler. 

Skal barnet ditt starte på skole, trenger du ikke si opp barnehageplassen. Skolestartere blir automatisk fjernet fra listene. 

Du sier opp, endrer eller søker barnehageplass på barnehageportalen

 

Oppsigelsestid

Det er 1 måned oppsigelsestid i de kommunale barnehagene, og det gjelder fra den dagen du sier opp.

  • Du må betale for plassen til oppsigelsestidens slutt
  • Barnehagen, både kommunal og privat, vil si opp plassen ved manglende foreldrebetaling

Private barnehager har egne vedtekter som bestemmer oppsigelsesregler. 
Gå til barnehagens hjemmeside via Alle barnehager for å lese vedtektene som gjelder for din barnehage.

Kontakt

Ingunn Abrahamsen
Rådgiver barnehage
E-post
Telefon 76 05 60 92
Mobil 97 14 21 37