Viktig melding

Pris for barnehageplass

 • Prisen for hel barnehageplass er 3000 kr per måned. 
 • Har du lav inntekt kan du søke om redusert foreldrebetaling.

Priser for barnehageplass

 • Prisen for hel barnehageplass er 3000 kr per måned. Du betaler ikke for juli måned.

Ikke alle barnehager tilbyr deltidsplasser. I tillegg til prisen for barnehageplass kommer kostpenger som varierer fra barnehage til barnehage. Ta kontakt med den enkelte barnehage for informasjon. 

Søskenmoderasjon

 • Du får 30 % reduksjon i prisen for barn nr. 2.

 • Gratis barnehageplass for barn 3 eller flere

 • Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon, det gis automatisk fra og med barn nr. 2.

 • Dersom du har barn i to forskjellige barnehager, gis søskenmoderasjon i den barnehagen det yngste barnet går i.

Har du lav inntekt kan du søke om redusert betaling

 • Husholdninger som har en samlet person- og kapitalinntekt lavere enn 550 000 kr kan søke om redusert foreldrebetaling
 • Tilbudet om gratis kjernetid på 20 timer i uka gjelder for 2-, 3-, 4- og 5-åringer i familier som har lavere inntekt enn 615 590 kr i året.  
 • Hvis barnet har delt omsorg skal inntekten til forelderen som barnet bor hos legges til grunn for søknaden.

Hva må jeg legge ved søknaden?

 • siste skattemelding
 • lønnsslipp eller annen dokumentasjon fra arbeidsgiver eller NAV om du har hatt endringer i inntekt etter siste skattemelding
 • hvis du ikke har skattemelding kan du legge ved annen dokumentasjon for inntekt, som lønnsslipp fra arbeidsgiver, utbetalinger fra NAV, bekreftelse fra Flyktning- og innvandrerenheten

Søknadsfrist

 • søknadsfristen er 1. mai om du skal ha redusert betaling før nytt barnehageår i august
 • Du kan søke hele året, og da gis det reduksjonen fra måneden søknaden leveres
 • Du må søke på nytt for hvert barnehageår 

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Kontakt

Ingunn Abrahamsen
Rådgiver barnehage
E-post
Telefon 76 05 60 92
Mobil 97 14 21 37