Hovedopptak barnehageåret 2019-2020

Vestvågøy kommune har felles hovedopptak for alle barnehagene i kommunen, både private og kommunale.

Alle barn født til og med november 2018 har rett til plass i barnehage ved årets hovedopptak.
Barn født i oktober og november har rett på barnehageplass fra den måneden de fyller 1 år.

Barna kan starte i barnehagen allerede i august dersom foreldrene ønsker det.

For å utløse denne retten må det søkes innen fristen 1. april. Dersom fristen ikke overholdes mistes retten. Svar på søknad sendes ut senest 1. mai. 

Kontakt  den enkelte barnehage for informasjon eller spør en av oss i Vestvågøy kommune. 

Barn som allerede står på venteliste:

De som har søkt barnehageplass før 1. mars, må logge seg inn https://vestvagoyg2.ist-asp.com/NO01860-pub/login.htm , og bekrefte søknaden, dette må gjøres selv om dere ikke har endringer  ( gå på slette/endre søknad for å bekrefte)

Kontakt

Ingunn Abrahamsen
Rådgiver barnehage
E-post
Telefon 76 05 60 92
Mobil 971 42 137