Viktig melding

Nye Kakhaugen barnehage

Nye Kakhaugen barnehage er en 1.avdelings barnehage med barn fra 1-6 år som ligger i fiskeværet Ballstad like ved skogen, fjellet og fjæra.

Vi bruker nærmiljøet aktivt og er mye ute og på turer. Satsningsområdene våre er sosial kompetanse og antall, rom og form.

Målsetting: 

  • Tillit, trygghet og trivsel. 
  • Gode opplevelser ved å gå på turer i skog, mark, fjæra og nærmiljøet. 
  • Utvikling av barnas fantasi og skaperevne ved bruk av naturens ressurser i lek og formingsaktiviteter. 
  • Gi barna gode minner fra barndommen og barnehagetida

Ideologi:

  • Vi ønsker at barna skal få utvikling gjennom å gjøre egne erfaringer, uten at de voksne skal legge for strenge premisser. 
  • Vi ser samtidig viktigheten av å sette klare grenser slik at barna opplever stabilitet og trygghet i hverdagen. 


Spesielle satsningsområder: 

  • Fysisk aktivitet
  • Natur
  • Friluftsliv.

Kontakt

Nye Kakhaugen barnehage
Styrer: Silja Pettersen-Hegrem
E-post
Telefon 76 08 84 26
Mobil 94 16 30 01

Adresse

Borgosveien 15
8373 Ballstad