Griseknoen gårdsbarnehage

Griseknoen Gårdsbarnehage AS er en barnehage for barn som ønsker å være i bevegelse, få gode venner og ha trygge voksne. Vi verdsetter gårdsliv, utelek, tillit og respekt, og anerkjenner barndommens egenverdi.

Barnehagen har 54 ekvivalenter fordelt på 3 avdelinger.

Griseknoen Gårdsbarnehage ønsker å formidle kunnskap om dyr, gårdsdrift og naturen gjennom hele året.

Vi bruker barnehagen, gårdsbruket, skogen, fjæra, og nærmiljøet med de mulighetene som er der.

Dette gjør vi ved å delta, observere, stelle, fore filosofere, sette ord på opplevelser, forme, leke, synge og spise.

 

Griseknoen gårdsbarnehage består av 19 høner, 2 haner, 7 kaniner, 3 geiter, 2 sauer og katta Svanhild.

Vi ligger skjermet og sentralt på Bolle, med egen lavvo i skogen, gapahuk i fjæra og akebakke til lagt ut i mai.

I barnehagen har vi nyttedyr, og husdyr, og vi deltar i livets sirkel.

Gjennom barnehageåret deltar barna i prosessen, et liv blir til, fra egg- til høne. Det er også mulighet for at de barna og foresatte som ønsker det, kan delta på prosessen, der et dyr på gården slaktes.

 

Året rundt følger vi gårdsdyrene og matvekster. Vi har stor potetåker, og dyrker grønnsaker og bær i drivhus.

Barna får delta i matproduksjon og deltar på matmessa, med egen stand og selger egenprodusert mat.

 

I GRISEKNOEN GÅRDSBARNEHAGE HAR VI FELLESKAP OG GLEDE.

Kontakt

Griseknoen Gårdsbarnehage
Styrer: Kevin Kåre Bolle
E-post
Telefon 76 08 26 56

Adresse

Bolleveien 150
8370 Leknes