Gravdal barnehage

Gravdal barnehage er en kommunal barnehage som ligger ved Gravdal, 5 km utenfor kommunesenteret Leknes.

Vi ligger ved fotballbanen i Sundsveien og er nærmeste nabo til lynghaugene under Haugheia. Dette gjør at vi har et fantastisk turområde rett utenfor gjerdet, og et unikt stort område innenfor gjerdet med naturlekeplass, samt en del lekeapparat.

Gravdal barnehage er per tiden en 2 avdelingsbarnehage, og vi er bemannet ut fra pedagog- og bemanningsnormen.

Vi har de siste årene deltatt i satsinga «Inkluderende barnehage og skolemiljø», og viderefører det viktige arbeidet med trivsel og et godt læringsmiljø gjennom deltakelse sammen med skoler og barnehager i Vest-Lofoten med «Læringsmiljø og pedagogisk analyse».

Sosial kompetanse er grunnmuren for arbeidet vårt gjennom ivaretakelse av barnas rett til omsorg, lek, læring og danning og i tråd med Vestvågøy kommunes intensjon om rause og robuste barn som skal trives i barnehagen.

Telefon barnehage: 76056535

Mobil: 98858078

 

 

Kontakt

Gravdal barnehage
Enhetsleder: Birgitte Pernille Aulie
E-post
Telefon 76 05 65 35

Adresse

Sundsveien 39
8372 Gravdal