Borg Vikingbarnehage

Borg Vikingbarnehage 

Borg Vikingbarnehage er en privat to- avdelings barnehage midt i vakre Borge. Vi flyttet inn i nytt bygg til oppstart av barnehageåret 20/21.  

Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser i begynnelsen av skiløypa på Borg med gangavstand til b.l.a. nære turområder, skole, butikk, kirke og Vikingmuseet.

 
 

Visjon for Borg Vikingbarnehage: Vi skal gjennom god omsorg, lek og språkstimulering anerkjenne barndommens egenverdi.

 

Vi har to avdelinger med 18 plasser til barn i alderen 0-3 år og 23 plasser til barn i alderen 3-6 år

Vi deler daglig barnegruppene inn i små aldersbestemte grupper for å være nær, dekke barnas behov og tilrettelegge for aktiviteter ut fra barnas forutsetninger.

Vi legger vekt på å gi barna et godt selvbilde og trygghet. Vi har over flere år jobbet mye med sosial kompetanse, og legger til rette for gode og allsidige språk- og lekemiljø både inne og ute.

Vi jobber temabasert, med både årstema og mindre tema som går over uker og måneder. Vi bruker den flotte naturen i nærområde aktivt til opplevelser og turer, og Vikingtiden blir lagt inn som et gjennomgående tema gjennom hele året.

Borg Vikingbarnehage prioriterer barnas og personalets fysiske og psykiske helse, og er av Nordland Fylke godkjent som Helsefremmende barnehage.

 

Styrer: Britt-Iren Walle  

Adresse: Høvdingveien 31, 8360 Bøstad 

Mob styrer: 47467668   

Avd Hugin: 47625980    

Avd Munin:47603174 

Epost: britt-iren@vikingbarnehagen.no