Regionsenteret Leknes

Leknes er regionsenter, strategisk plassert midt i Lofoten.  Av byene i Nordland, med unntak av Bodø, er det Leknes som har hatt størst befolkningsvekst de fem siste årene.

I gangavstand fra sentrum finner man flyplassen med 8 daglige avganger til Bodø på hverdager. Leknes har også Lofotens største cruisehavn med om lag 70 anløp i sesongen. Byen regnes som handelssentrum i Lofoten og har også et godt utviklet tjenestetilbud.

Et stort utvalg av uteplasser og kafeer bidrar til å skape en pulserende og hyggelig atmosfære i bykjernen. Det nye Meieriet kultursenter, som både vil inneholde bibliotek, kulturskole, galleri, kino, teater-/konsert-/konferansesal, ungdomsklubb og flere kulturbaserte næringsaktører, åpner dørene i 2017.

Dette vil gi innbyggere i Vest-Lofoten et helt nytt tilbud. I samarbeid med Nordland fylkeskommune vil det de nærmeste årene bli satset ytterligere for å styrke Leknes' vekstkraft og attraktivitet.