Frivillige

For gjennomføring av rittet er vi helt avhengig av at frivillige stiller opp til forskjellige oppgaver. Det er behov svært mange løypevakter, i tillegg til andre oppgaver i i mål- og festområdet på Leknes. Totalt sett vil det måtte rekrutteres i overkant av 150 personer.

Kommunen har fått med seg toppkompetanse på frivillighet til å hjelpe til å rekruttere og organisere frivillig innsats i forbindelse med rittet. Til forskjell fra arrangementet i 2013 er det nå innført kompetansekrav og opplæring av løypevakter.

Oppgaver tillagt ansvarlig for frivillige

 • Rekruttering
  • Løypevakter
  • Personell til rydding og renhold
  • Personell til VIP område
  • Personell til bistand opp- og nedrigging
 • Kommunikasjon med lag og forening
 • Koordinering av nødvendig opplæring
 • Koordinering opp mot operasjonsansvarlig Politiet

Vil du være frivillig?

Under Arctic Race of Norway torsdag 15. august, vil det være behov for cirka 150 løypevakter på Vestvågøy og i Flakstad. Oppgaven byr på en hel del opplevelser, for løypevaktene blir del i et stort arrangement som blir sett av millioner av TV-seere over hele verden. I tillegg kommer løypevaktene kommer tettere på arrangementet enn andre. At man blir huket inn til Dag Otto Lauritzens filmteam er heller ikke usannsynlig. Han vil være hjertelig tilstede i traseen lenge før rytterne kommer, og ønsker seg mest mulig liv og røre, i tillegg til det han skaper selv.

Krav til løypevaktene

Kravet til løypevaktene er at de må være over 18 år og ha trafikalt grunnkurs og/eller førerkort. Løypevaktene må også ta et nettkurs som er helt gratis, og ligger tilgjengelig på nettet.

Ta løypevaktkurs

Her kan du laste ned veiledning for innlogging kursportal og utskrift av kursbevis . (PDF, 2 MB)

Det vil også bli behov for funksjonærer i Leknes sentrum, men her er det ikke avklart, da vi venter på det endelige trasévalget i sentrum fra Arctic Race, samt valg av målområde.

Registrer frivillige

Lag og foreninger kan stille med løypevakter/frivillige under rittet. Ta kontakt med Gunnar på telefon 913 68 270 for å registrere ditt lag. Hver enkelt frivillig må registrere seg hos oss via linken nedenfor. Det er greit å gjennomføre løypevaktkurset før registrering, da kan man laste opp kursbeviset til oss ved regsitrering.

Registreringsskjema frivillig

Penger i kassa til ditt lag eller forening

Vestvågøy kommune støtter lag og foreninger med 1000 kroner for hver løypevakt de stiller med.

Unike T-skjorter

Alle vaktene blir uniformert med ei godt synlig Arctic Race-skjorte, som også vil være en artig suvenir for de som stiller som løypevakt. Skjortene ser slik ut:Klikk for stort bilde - Klikk for stort bilde

 

Kontakt

Gunnar Skoglund
ARN ansvarlig frivillighet
E-post
Mobil 913 68 270
Johnny Strømnes
ARN konsulent frivillighet
E-post
Mobil 905 79 969
Lisa Arctander
ARN konsulent frivillighet
E-post
Mobil 917 54 455