Frivillige

For gjennomføring av rittet er vi helt avhengig av at frivillige stiller opp til forskjellige oppgaver. Det er behov svært mange løypevakter, i tillegg til andre oppgaver i i mål- og festområdet på Leknes. Totalt sett vil det måtte rekrutteres i rundt 150 personer.

Kommunen har fått med seg toppkompetanse på frivillighet til å hjelpe til å rekruttere og organisere frivillig innsats i forbindelse med rittet. Til forskjell fra arrangementet i 2013 er det nå innført kompetansekrav og opplæring av løypevakter.

Oppgaver tillagt ansvarlig for frivillige

 • Rekruttering
  • Løypevakter
  • Personell til rydding og renhold
  • Personell til VIP område
  • Personell til bistand opp- og nedrigging
 • Kommunikasjon med lag og forening
 • Koordinering av nødvendig opplæring
 • Koordinering opp mot operasjonsansvarlig Politiet

Vil du være frivillig?

Under Arctic Race of Norway torsdag 15. august, vil det være behov for cirka 150 løypevakter på Vestvågøy og i Flakstad. Oppgaven byr på en hel del opplevelser, for løypevaktene blir del i et stort arrangement som blir sett av millioner av TV-seere over hele verden. I tillegg kommer løypevaktene kommer tettere på arrangementet enn andre. At man blir huket inn til Dag Otto Lauritzens filmteam er heller ikke usannsynlig. Han vil være hjertelig tilstede i traseen lenge før rytterne kommer, og ønsker seg mest mulig liv og røre, i tillegg til det han skaper selv.

Krav til løypevaktene

Kravet til løypevaktene er at de må være over 18 år og ha trafikalt grunnkurs og/eller førerkort. Løypevaktene må også ta et nettkurs som er helt gratis.

Ta løypevaktkurs

Her kan du laste ned veiledning for innlogging kursportal og utskrift av kursbevis . (PDF, 2 MB)

Det vil også bli behov for funksjonærer i Leknes sentrum, men her er det ikke avklart, da vi venter på det endelige trasévalget i sentrum fra Arctic Race, samt valg av målområde.

Registrer frivillige

Lag og foreninger kan stille med løypevakter/frivillige under rittet. Ta kontakt med Gunnar på telefon 913 68 270 for å registrere ditt lag. Hver enkelt frivillig må registrere seg hos oss via linken nedenfor. Det er greit å gjennomføre løypevaktkurset før registrering, da kan man laste opp kursbeviset til oss ved regstrering.

Registreringsskjema frivillig

Penger i kassa til ditt lag, forening eller gode formål

Vestvågøy kommune støtter lag, foreninger, eventuelt annet godt formål, med 1000 kroner for hver løypevakt de stiller med.

Unike T-skjorter

Alle vaktene blir uniformert med ei godt synlig Arctic Race-skjorte, som også vil være en artig suvenir for de som stiller som løypevakt. Skjortene ser slik ut:Klikk for stort bilde - Klikk for stort bilde

De tøffe T-skortene ligger klare...

Klikk for stort bilde