Frivillige

For gjennomføring av rittet er vi helt avhengig av at frivillige stiller opp til forskjellige oppgaver. Det er behov svært mange løypevakter, i tillegg til andre oppgaver i i mål- og festområdet på Leknes. Totalt sett vil det måtte rekrutteres i overkant av 150 personer.

Kommunen har fått med seg toppkompetanse på frivillighet til å hjelpe til å rekruttere og organisere frivillig innsats i forbindelse med rittet. Til forskjell fra arrangementet i 2013 er det nå innført kompetansekrav og opplæring av løypevakter.

Oppgaver tillagt ansvarlig for frivillige

 • Rekruttering
  • Løypevakter
  • Personell til rydding og renhold
  • Personell til VIP område
  • Personell til bistand opp- og nedrigging
 • Kommunikasjon med lag og forening
 • Koordinering av nødvendig opplæring
 • Koordinering opp mot operasjonsansvarlig Politiet

Inntjening for lag og foreninger

De som er frivillige på dette arrangementet vil få 1000 kr (pr person) fra Vestvågøy kommune som går til det laget eller den foreningen vedkommende representerer, i tillegg til ei unik Arctic Race of Norway T-skjorte fra arrangøren.

Det er mulighet å kontakte ansvarlig for frivillighet for å melde sin interesse for å bidra, men vi vil komme tilbake med mer informasjon om behovet, kompetansekrav og muligheten for registrering.

Kontakt

Gunnar Skoglund
ARN ansvarlig frivillighet
E-post
Mobil 913 68 270
Johnny Strømnes
ARN konsulent frivillighet
E-post
Mobil 905 79 969
Lisa Arctander
ARN konsulent frivillighet
E-post
Mobil 917 54 455