Ansattoversikt


Folkevalgt - Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fremskrittspartiet 905 60 679
Fremskrittspartiet 906 73 248
Senterpartiet 971 91 822
Sosialistisk Venstreparti 947 81 525
Arbeiderpartiet 950 47 202
Arbeiderpartiet 976 16 133
Arbeiderpartiet 957 25 297
Senterpartiet 900 75 664
Senterpartiet 901 54 227
Arbeiderpartiet 909 12 723
Miljøpartiet De Grønne 915 21 919
Sosialistisk Venstreparti 909 44 275
Senterpartiet 906 73 308
Kristelig Folkeparti 971 66 224
Høyre 930 82 664
Arbeiderpartiet 909 26 056
Fremskrittspartiet 996 39 120
Fremskrittspartiet 458 54 278
Arbeiderpartiet 908 90 076
Fremskrittspartiet 901 85 202
Rødt 403 27 590
Høyre 913 01 919
Senterpartiet 918 94 416
Arbeiderpartiet 977 32 144
Arbeiderpartiet 472 41 477
Varaordfører, Senterpartiet 952 93 700
Senterpartiet 924 28 956
Høyre, leder kontrollutvalget 976 76 929
Ordfører, Arbeiderpartiet 76 05 60 50 906 70 131
Remi Solberg
Senterpartiet 991 02 303
Høyre 992 63 800
Senterpartiet 926 86 490
Senterpartiet 911 68 421
Kristelig Folkeparti 917 41 943