Ansattoversikt


Folkevalgt - Kommunestyret

Ansatte i avdelingen Kommunestyret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Uavhengig representant 905 60 679
Uavhengig representant 906 73 248
Senterpartiet 971 91 822
Arbeiderpartiet 950 47 202
Varaordfører, Arbeiderpartiet 957 25 297
Senterpartiet 900 75 664
Senterpartiet 901 54 227
Fremskrittspartiet 909 91 499
Uavhengig representant 909 12 723
Miljøpartiet De Grønne 915 21 919
Sosialistisk Venstreparti 909 44 275
Senterpartiet 906 73 308
Arbeiderpartien 958 91 167
Kristelig Folkeparti 971 66 224
Høyre 930 82 664
Arbeiderpartiet 909 26 056
Fremskrittspartiet 458 54 278
Arbeiderpartiet 908 90 076
Fremskrittspartiet 901 85 202
Rødt 403 27 590
Sosialistisk Venstreparti 909 65 164
Høyre 913 01 919
Senterpartiet 918 94 416
Arbeiderpartiet 977 32 144
Arbeiderpartiet 472 41 477
Ordfører, Senterpartiet 952 93 700
Anne Sand
Senterpartiet 924 28 956
Høyre, leder kontrollutvalget 976 76 929
Senterpartiet 991 02 303
Høyre 992 63 800
Uavhengig representant 926 86 490
Senterpartiet 911 68 421
Kristelig Folkeparti 917 41 943