Ansattoversikt


Prosjekt- og faggrupper - Kommunedelplan næring

Ansatte i avdelingen Kommunedelplan næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver - Næring, plan og utvikling 76 05 60 91 951 14 030
Asbjørn Horn
Landbruksansvarlig 76 05 61 38
Ivar Johansen
Enhetsleder Næring, plan og utvikling 76 05 61 43 992 84 496
Karl Erik  Nystad
Næringssjef 76 05 43 74 481 55 003
Sigve Olsen