Ansattoversikt


Politikk og organisasjon

Ansatte i avdelingen Politikk og organisasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
76 05 60 00
Servicetorget
Økonomisjef 76 05 60 22 928 81 040
Line Andreassen
Administrativ kontroller 975 49 602

Kontroller har ansvar for:

- Kontinuerlig forbedring (Lean)

- Planlegging og rapportering

- Kvalitetsarbeid

- Analyse

Villy Angelsen
Rådmann 76 05 60 59 918 84 112
Kjell Idar  Berg
Kommunalsjef Samfunn og teknikk 76 05 60 54 952 81 889
Håvar Berg-Larsen
Kommunalsjef familie og velferd 76 05 62 39 901 63 002
Nils Olav Hagen
Leder i rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
Bjørnar Hartviksen
Enhetsleder 76 05 60 76 952 33 869
Tove Haug
Daglig leder Vestvågøy Eiendomsdrift KF 76 05 62 90 478 45 588
Arild Jakobsen
Leder i Eldrerådet 909 64 852
Kåre Ingvar Skulbru
Ordfører 76 05 60 50 906 70 131
Remi Solberg