Ansattoversikt


Politikk og organisasjon

Ansatte i avdelingen Politikk og organisasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
76 05 60 00
Servicetorget
Økonomisjef 76 05 60 22 928 81 040
Line Andreassen
Administrativ kontroller 975 49 602

Kontroller har ansvar for:

- Kontinuerlig forbedring (Lean)

- Planlegging og rapportering

- Kvalitetsarbeid

- Analyse

Villy Angelsen
Rådmann 76 05 60 59 918 84 112
Kjell Idar  Berg
Kommunalsjef Samfunn og teknikk 76 05 60 54 952 81 889
Håvar Berg-Larsen
Kommunalsjef familie og velferd 76 05 62 39 901 63 002
Nils Olav Hagen
Leder i rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
Bjørnar Hartviksen
Daglig leder Vestvågøy Eiendomsdrift KF 76 05 62 90 478 45 588
Arild Jakobsen
Leder i Eldrerådet 909 64 852
Kåre Ingvar Skulbru
Ordfører 76 05 60 50 906 70 131
Remi Solberg