Ansattoversikt


05 - Sektor Familie og velferd

Ansatte i avdelingen 05 - Sektor Familie og velferd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
76 05 61 80 469 09 647

Ved behov for akutt bistand utenfor kontortid, ring vakttelefon 469 09 647

Barneverntjenesten
116111
Bekymringstelefon for barn og unge
81 05 95 00
Fastlegetelefonen
Resepsjon 76 05 60 70
Flyktning- og innvandrerenheten
76 12 23 30
Krisesenteret Vesterålen
Sekretær 76 05 64 28
Legetjenesten
76 05 64 00
Leknes legesenter
116117

Hvis du ringer fra utlandet:
Tlf. 760 83 999

Ved livstruende sykdom/skade ring 113!

Lofoten Interkommunale Legevakt
Fysioterapi 76 08 92 04
Lofotklinikken
76 30 34 00
Lofotleger AS
Sentralbord 55 55 33 33
NAV Vestvågøy
Familieenheten 76 05 62 70
PPT og Helsestasjonen
76 05 62 70
PPT Vest-Lofoten
76 05 50 40
Vestvågøy Fysioterapi
Enhetsleder Flyktning- og innvandrerenheten 76 05 60 76
Enhetsleder Familieenheten og ledende helsesøster 76 05 62 85
Unni  Brattli
Spesialpedagog 76 05 62 75
Vibeke Hannisdal
Faglig leder PPT Vest-Lofoten 76 05 62 59
Ann-Kristin Isaksen
Kommunepsykolog 76 05 62 10