Ansattoversikt


05 - Sektor Familie og velferd

Ansatte i avdelingen 05 - Sektor Familie og velferd
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
76 05 60 00

Ved behov for akutt bistand utenfor kontortid, ring vakttelefon 760 56 180

Barneverntjenesten
116111
Bekymringstelefon for barn og unge
81 05 95 00
Fastlegetelefonen
Resepsjon 76 05 60 70
Flyktning- og innvandrerenheten
76 12 23 30
Krisesenteret Vesterålen
Sekretær 76 05 64 28
Legetjenesten
Ved behov for medisinsk legehjelp 116117

Ved livstruende
sykdom/skade ring 113

Legevakt
76 05 64 00
Leknes legesenter
Fysioterapi 76 08 92 04

Adresse

Lufthavnveien 3
1. etasje
8370 Leknes

Lofotklinikken
76 30 34 00
Lofotleger AS
Sentralbord 55 55 33 33
NAV Vestvågøy
Familieenheten 76 05 62 70
PPT og Helsestasjonen
76 05 62 70
PPT Vest-Lofoten
76 05 50 40

Adresse

Lufthavnveien 3
2. etasje
8370 Leknes

Vestvågøy Fysioterapi
Enhetsleder Flyktning- og innvandrerenheten 76 05 60 76
Enhetsleder Familieenheten og ledende helsesykepleier 76 05 62 85
Unni  Brattli
Kommunepsykolog 76 05 62 31
Spesialpedagog 76 05 62 75
Vibeke Hannisdal
Leder PPT Vest-Lofoten 76 05 62 59