Ansattoversikt


04 - IKT- og informasjon

Ansatte i avdelingen 04 - IKT- og informasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunearkivar 76 05 60 84
Informasjonssjef 76 05 60 87 952 41 535
Rune Andreassen
Saksbehandler salg, servering og skjenking 76 05 60 00
Ann-Hege Hansen
Avdelingsleder IKT 76 05 60 85 911 09 990
Kjetil Jørgensen
Kontorarkivar 76 05 60 82
IKT-konsulent 76 05 64 53 970 89 065
IKT-konsulent/hovedverneombud 76 05 64 52 908 36 128
IKT-konsulent 76 05 64 50 412 24 990
IKT-konsulent 76 05 64 51 916 36 811
Politisk sekretær 76 05 60 51
Saksbehandler salg, servering og skjenking 76 05 60 00
Berit Olsen
Trykkeri/vaktmester rådhuset 992 84 490 76 05 61 51
Kontorarkivar 76 05 60 81
IKT-konsulent 76 05 64 54 976 01 708