Ansattoversikt


06 - Barnehage

Ansatte i avdelingen 06 - Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer: Johanne Martinussen 76 08 55 65
Styrer: Britt Inger Pettersen 76 08 93 39
Styrer: Evy Kristine Leonhardsen 488 50 821
Styrer: Styrer Stine Endresen 948 84 552
Styrer: Evy Kristine Leonhardsen 954 28 792
Styrer: Britt-Iren Walle 474 67 668

Hugin: 47625980

Munin: 47603174

Styrer: Mona Skoglund 948 69 897
Enhetsleder: Geir Harald Johansen 995 21 331

Avdeling Nasse Nøff: 905 48 568

Avdeling Ole Brum: 906 20 864

Styrer: Silje Falch 76 08 26 56
Enhetsleder: Randi Gressetvold 76 05 63 40 416 30 037

Avdelinger
Røsslyngen, 90132438
Krøkebæra, 90507165
Skrubben, 90507434

 

Styrer: Mona Saupstad 76 08 28 05
Styrer: Anne Olsen 989 03 243
Styrer: Silja Pettersen-Hegrem 76 08 84 26 941 63 001
Styrer: Ørjan Bringslimark 76 05 55 40
Styrer: Bjørg Rostad Hansen 76 08 88 10
Styrer: Wibece Hansen/Vibeke Romuld 76 08 40 60
Styrer: Andrea Bringslimark 76 08 93 30 905 42 944
Rådgiver barnehage 76 05 60 92 971 42 137
Ingunn Abrahamsen
Kommunalsjef Oppvekst 901 17 548
Bianca Halvorsen