Vil du være leder for Lekneshagen?

Vi har ledig stilling som enhetsleder ved Lekneshagen Bofellesskap (LBF). LBF er en institusjon spesialisert for mennesker med demens.

Enheten har 58 enerom for pasienter, inkludert flere skjermede og særlig tilrettelagte plasser. Enheten har fire avdelinger med egne avdelingsledere samt et fagteam av sykepleiere.

Enhetslederstillingen har samlet totalansvar for hele LBF, og den inngår i i kommunalsjef omsorgs ledergruppe, som består av syv enhetsledere totalt. Les hele utlysningsteksten her (PDF, 63 kB).