Viktig trafikal informasjon

Informasjon til innbyggere i Leknes sentrum, Dønnvoll og Rønsvoll: Torsdag 15. august stenges Leknes sentrum ved Lofotsenter-rundkjøringa, Esso-rundkjøringa, Fjøskrysset og avkjøringen fra E10 ved Skifjords hagesenter kl. 07.00 på grunn av sykkelrittet Arctic Race of Norway. Sperringene åpnes igjen kl. 20.30. Se også kart over øvrige veistenginger denne dagen på vår hjemmeside.

Vi vil også få presisere følgende når det gjelder arrangementet i sin helhet:

Det er Statens vegvesen som har gitt arrangøren tillatelse til å stenge veiene i Lofoten, og det er politiet som stenger veiene. Dette er forhold som Vestvågøy kommune ikke har herredømme over.

At vi er vertskommune, betyr ikke at vi er arrangør.

Vi vil også få minne om at Arctic Race of Norway er et ønsket arrangement som både Vestvågøy kommune, næringslivet og politikerne våre ser at gavner oss som reiselivskommune, i tillegg til at det forhåpentligvis vil bli en flott opplevelse for innbyggerne våre.