Vestvågøy kommunes priser for 2020

Formannskapet behandlet 17. november innkommende forslag til kandidater til miljøprisen, kulturprisen og næringsprisen for 2020.

 

12. november var frist for å sende inn forslag til Vestvågøy kommunes priser. Blant flere gode kandidater ble følgende tildelt kommunens priser for 2020:

Kulturprisen

Kulturprisen skal være en inspirasjonskilde for kunstnerisk og kulturell aktivitet i Vestvågøy, foruten at den skal gi uttrykk for kommunens anerkjennelse av og honnør til prisvinner. Kulturprisen tildeles en enkelt person eller organisasjon som på særskilt måte har utmerket seg innenfor kunstnerisk eller kulturell virksomhet, eller som på annen måte har nedlagt et fortjenestefullt arbeid for kulturlivet i kommunen.

Vestvågøy kommunes kulturpris for 2020 går til Lofotr Vikingmuseum som kulturell ambassadør for Vestvågøy og Lofoten. Museet formidler kulturarven fra vikingtiden på en ekte og levende måte gjennom aktiv deltakelse fra publikum (utdrag fra begrunnelsen).

Miljøprisen

Prisen er opprettet for å stimulere til nytenking og innsats i miljøarbeidet hos kommunens innbyggere, virksomheter, organisasjoner og næringsliv. Miljøprisen kan gis til enkeltpersoner, organisasjoner, private og offentlige virksomheter (utenom Vestvågøy kommune), som på forbilledlig vis har lykkes med å integrere respekten for natur og miljø i sin virksomhet eller gjerning, eller som på annet vis har gjort en ekstraordinær innsats for naturen og miljøet. Miljøprisen skal gå til noen som ved sin innsats for miljøet kan fremstå som et godt eksempel for andre ved å enten  ha gjort en innsats over lang tid, og/eller være en pioner på et område, og/eller ha gjort noe som har gitt betydelige miljørelaterte resultater

Vestvågøy kommunes miljøpris for 2020 går til Lofoten Wool v/Ragnhild Lie på å bakgrunn av hennes engasjement for lokalmiljøet gjennom å skape et bærekraftig firma som fokuserer på lokale råvarer, lokal produksjon og lokal økt verdiskaping (utdrag fra begrunnelsen).

Næringsprisen

Vestvågøy kommunes næringspris har til formål å stimulere til nyskaping og  videreutvikling av næringslivet og næringsmiljøet i kommunen. Næringsprisen kan tildeles bedrifter, organisasjoner, institusjoner eller enkeltpersoner fra  arbeidsgiver- så vel som arbeidstakersiden - som har gjort en innsats utover det en vanligvis kan forvente og i tråd med formålet med prisen. 

Vestvågøy kommunes næringspris for 2020 går til Raymond Jonassen som har jobbet frem flere større prosjekter som fremstår med en kvalitet og form som legges merke til. Ved bruk av lokal spisskompetanse har han klart å visualisere muligheter, og skape lokal entusiasme rundt sine spenstige utviklingsprosjekter i Jonassen Maskin og Transport AS (utdrag fra begrunnelsen). 

Utdeling av prisene 1. desember

Utdeling av prisene vil bli foretatt i kommunestyremøtet som avholdes i Meieriet kultursenter 1. desember. Møtet og utdelingen kan sees på kommune-TV.