Verdens overdosedag

Verdens overdosedag skal bidra til å minnes de døde og skape bevissthet om at overdoser kan forebygges. Vestvågøy kommune har den siste tiden hatt fokus på overdoser og overdosedødsfall og forebygging av dette.

31. august var Verdens overdosedag, hvert år dør rundt 260 mennesker i Norge av overdoser. De siste årene har Norge ligget på Europatoppen i overdosedødsfall per innbygger. For hver dødelige overdose er det rundt 25 ikke-dødelige overdoser, som kan få konsekvenser for den enkeltes helse.

Utlevering av rent brukerutstyr og nalokson-nesespray på legevakt

Fra i vår har Lofoten interkommunale legevakt på Gravdal delt ut rent brukerutstyr til personer i Vestvågøy som injiserer rusmidler. Leder ved legevakten Hilde Holand opplyser om at tilbudet har raskt blitt kjent og har hatt utlevering jevnt og trutt gjennom våren og sommeren. Hun oppfordrer de som er i behov av det om å benytte seg av tilbudet. Hun vil spesielt takke Lofoten avfallsselskap (LAS) som tar gratis imot brukt brukerutstyr gjennom legevakten. Fra i sommer deler kommunen også ut nesesprayen Nyxoid, som er et motgift-medikament mot opioidoverdoser. Dette er overdoser som er forårsaket av for eksempel heroin, morfin eller morfinlignende medikamenter, som er de vanligste årsakene til overdose. Alle som er nært på personer med injiserende rusmiddelbruk kan bli en nalokson-ninja og kan da gi livreddende førstehjelp og bruke denne nesesprayen. Ta kontakt med psykisk helse og rus eller legevakten for mer informasjon.  Vi har en målsetning denne høsten om å spre denne kunnskapen til brukere, pårørende og andre aktuelle samarbeidspartnere i kampen om å redusere overdosedødsfall.

Ta kontakt med legevakten telefon 116 117 mandag – fredag mellom 10-15 for utlevering av rent brukerutstyr.

Klikk for stort bildeSykepleier Gørill Hellan ved legevakten  

Klikk for stort bilde 

Økt fokus på forebygging av overdoser

Vestvågøy kommunes tjeneste for psykisk helse og rus hadde den 02. september en gjennomgang av de nasjonale faglige rådene om lokalt forebyggende arbeid rundt overdoser sammen med Elisabeth Nordmo og Liv Salen ved det regionale kompetansesenteret for rus i Nord (KoRus Nord) over den digitale løsningen Teams. Nasjonal overdosestrategi 2019-2022 fremmer budskapet «Javisst kan du bli rusfri, men først må du overleve», dette innebærer en nullvisjon av overdoser. En del av den nasjonale satsningen er å bedre de fysiske helsen til de i overdoserisiko, samt tryggere bruk av rusmidler. Gjennomgangen ble opplevd som nyttig og vi fikk mange tips til det videre arbeidet, og gode tilbakemeldinger på arbeidet vårt så langt. Ett av målene med psykisk helsearbeid i kommunen er overdoseforebygging med de tiltakene som allerede gjøres. Vi ønsker at de som har behov for helsehjelp innen psykisk helse og rus tar kontakt med kommunen.

Utvidet tilbud på Møteplassen

I juli fikk kommunen tildelt ekstra midler fra Fylkesmannen gjennom revidert nasjonalbudsjett for å styrke tilbudet til personer med rusmiddelutfordringer. Tiltaket er igangsatt grunnet koronapandemien, da flere tilbud har måtte blitt stengt ned og at denne brukergruppen kan være ekstra utsatt for smitte og sykdom. Beathe Dømbe ved Møteplassen opplyser om at torsdager fra kl. 12-14 blir det et tilrettelagt opplegg rettet mot innbyggere som har rusmiddelproblemer eller en rusmiddelavhengighet. Det er ikke krav om å være rusfri så lenge man oppfører seg fint. Det vil være tilbud om gratis næringsrik mat og en hyggelig prat. I tillegg vil vi ha fokus på ulike tema de ulike torsdagene. Som et tiltak mot smittespredning av korona vil det være mulig å få informasjon og hånddesinfeksjonsmiddel. Det er bare å ta kontakt med Beathe på telefon 415 32 494 dersom dette kan være noe for deg eller noen du kjenner. Oppdater informasjon kommer på kommunens nettsider for psykisk helse og rus.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Videre lesning