Velkommen til Pårørendekonferansen Lofoten 2022!

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nordland og Vestvågøy kommune har gleden av å invitere pårørende og ansatte til markering av den nasjonale pårørendedagen den 21.september.

Med «pårørende» menes alle som har nær tilknytning til mennesker som rammes av sykdom. Det kan være familiemedlemmer, venner, kollegaer eller utvidet nettverk.

Pårørendekonferansen er en årlig konferanse som nå gjennomføres digitalt. Det vil si at hovedprogrammet overføres direkte fra et studio der bidragsyterne befinner seg, mens publikum kan få med seg konferansen via storskjerm fra ulike steder i landet.

I Lofoten overføres konferansen i år som en del av et arrangement i Meieriet kulturhus på Leknes 21.september kl 08.45- 15.30. Det er en gratis konferanse med enkel lunsj.

Årets konferanse har tittelen «Pårørende – fra ekstraoppgave til inkludert». Dette er en konferanse der noe av målet er å løfte opp og øke bevisstheten om pårørendes plass i det offentlige tjenestetilbudet. Vi ønsker med denne å gi pårørende støtte og kunnskap, og ansatte mer kunnskap og innsikt.

Stor bredde

I løpet av dagen vil mange ulike aktører, foredragsholdere og grupper være på podiet. Det blir innslag fra både forskning, ulike erfaringsgrupper og flere fagområder. Blant annet får vi se hvordan en del kommuner har løst pårørendearbeidet sitt, vi får innblikk i pårørendeforskning og det blir personlige fortellinger fra både gode og dårlige møter med det offentlige Norge.

Last ned programmet her... (PDF, 535 kB)

Ikke bare for helse

Selv om mange navn og tema «lukter» helse, vil konferansen ha relevans for langt flere enn ansatte i helse- og omsorgstjenestene.

Blant annet vil bolken om barn som pårørende være svært relevant for lærere, barnehagelærere og andre som forholder seg til barn og ungdom i arbeidshverdagen sin.

Konferansen vil også være nyttig for alle andre som vil være i berøring med pårørende privat eller i arbeidslivet. Det å lære av andres fagfelt og erfaringer gir oss alle en bredere forståelse av et stort tema, og gir oss et bedre og mer inkluderende pårørendearbeid.

Påmelding her