Vannlekkasje på Ballstad

Bortfall av vannforsyning/lavt trykk Ballstad vannverk: Det er oppdaget en lekkasje i en vannledning på Ballstad, og det jobbes nå med å reparere denne lekkasjen.

Saken oppdateres utover dagen.

Eventuelle spørsmål kan rettes til vakttelefonen: 905 09 444