Vannlekkasje i Stamsund

Melding fra Stamsund vannverk:

Oppdatert 22. mars klokken 11.30: Planlagt vannavstenging på Åsen i Stamsund 23. mars er utsatt. Melding om nytt tidspunkt vil bli gitt senere.