Vannet kan nå drikkes!

Kokevarsel Buksnes vannverk oppheves!

 

Oppdatering 23.07.21, 13:00

Gladmelding til abonnenter av Buksnes vannverk. De siste prøvene viser at vannet er av god kvalitet igjen, og da er det bare å tappe fra springen og drikke villig vekk. 

Oppdatering 19.07.21, 15:10

Vi har mottatt melding fra driftsansvarlig for vann om at Vik vannbehandlingsanlegg tas i bruk, det vil bli utført tester over en periode for å sikre at alle funksjoner fungerer. Kokevarsel opprettholdes noen dager til, så snart det er sikkerhet for at alt fungerer som det skal vil det bli gitt tydelig melding om eventuell kansellering av kokevarsel.

Oppdatering 16.07.21, 15:15

Det opprettholdes fortsatt varsel om koking av drikkevann fra Buksnes vannverk etter dialog med Mattilsynet og FHI. Det jobbes fortsatt med det tekniske utstyret og det forventes ikke å være klart før over helga. 

Ny informasjon om fremdrift og status vil bli gitt på slutten av arbeidsdagen mandag.

Oppdatering 15.07.21, 14:20

I forbindelse med utfordringene vi har hatt med vannleveransen fra Buksnes vannverk er det gjennomført ekstraordinære prøvetakinger av vannet på ledningsnettet. Prøvene er levert til laboratorieanalyser hos Eurofins på Sortland og resultatet av disse prøvene vil først foreligge i morgen fredag 16. juli. Det er derfor fortsatt nødvendig å opprettholde koking av vann som skal benyttes til drikkevann, jf. tidligere meldinger og lenke til Folkehelseinstituttets anbefalinger https://www.fhi.no/ml/drikkevann/rad/kokevarsel/.

Arbeidet med å utbedre skadene pågår for fullt og vi er veldig glade for alle gode hjelpere som bidrar til å kunne oppnå en normalsituasjon så snart som mulig. Vi vil i løpet av fredag kunne ha strømforsyning på plass, og det vil da være mulig å få gjennomført testing av utstyret som vi er avhengig av. Da vil vi kunne få en bedre oversikt over hvilke komponenter som fungerer og hva som eventuelt må skiftes ut.

Oppdatering  12.07.21, 16:10

Det oppstod tidligere i dag et brudd på hovedledningen ved vannbehandlingsanlegget på Vik, skaden er nå utbedret og abonnentene på Leknes, Fygle og Gravdal med omkringliggende områder vil nå få vannforsyningen tilbake. Det er nødvendig å foreta kloring av vannet og vi ber om at abonnentene koker vann som skal benyttes som drikkevann, ellers viser vi til råd fra Folkehelseinstituttet ved å følge denne lenke; https://www.fhi.no/ml/drikkevann/rad/kokevarsel/ .

Kommunens fagansvarlig for vann har vært i kontakt med Nasjonal vannvakt på Folkehelseinstituttet, råvannskvaliteten i kilden (Mørkdalsvannet) er god og risikoen for urent vann er liten. For å være på den sikre siden anbefaler kommunen likevel å koke vannet. Kommunen vil i løpet av uka komme med ny informasjon.