Vann- og avløpsgebyr i Vestvågøy kommune

Morten Wirkola, leder av enhet Prosjekt - og infrastruktur (PI), utdyper tall presentert i artikkel i Lofot-Tidende 23.06.22

Morten Wirkola, leder av Enhet for Prosjekt - og Infrastruktur (PI) ønsker å utdype tallmateriale fra pressemelding om vann og avløp av 23 juni 2022.

Det har i etterkant kommet inn et par henvendelser om hvor han har hentet tallene fra. Wirkola går ut fra at dette refererer seg til tallene som omhandler årsgebyr vann og avløp for Vestvågøy kommune sammenlignet mot øvrige kommuner i Norge.

Wirkola viser til at alle tall er hentet fra Statistisk Sentralbyrå. Disse er også benevnt som "kostratall". KOSTRA er et nasjonalt rapporteringssystem der kommuner og fylkeskommuner rapporterer til Statistisk sentralbyrå. Her er tall for Vestvågøy i dette systemet.

I tidligere innlegg ble det vist til gjennomsnittsverdier for gebyrer på VA i Vestvågøy sett opp mot landet for øvrig. Under kan leserne se de ulike tallene fra tabeller, altså hvor tallmaterialet er hentet fra. 

12218: Selvkost og gebyrer for vannsektoren, etter region, statistikkvariabel og år

12217: Selvkost og gebyrer for avløpssektoren, etter region, statistikkvariabel og år.  

Hvis vi nå legger sammen tallene for selvkost vann og avløp får vi følgende tabell:

 

I gjennomsnitt betalte en gjennomsnittsabonnent i Vestvågøy, for vann og avløp, NOK 3610,- i 2021 mot NOK 8468,- i resten av landet.

Hvis vi nå summerer tallene for 2016 – 2021, får vi følgende tabell og diagram. Tallet for 2021 inneholder summen av abonnementsavgiften i perioden 2016- 2021.