Utlysing - konkurranse tilvisningsboliger

Vestvågøy kommune ønsker samarbeid med profesjonelle utleiere om fremskaffelse av gode utleieboliger.

Klikk for stort bilde 

Vestvågøy kommune har til enhver tid behov for boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Med vanskeligstilte forstås i denne sammenheng personer som av ulike årsaker har utfordringer med å skaffe seg gode og stabile boforhold.

Det er et ønske å inngå tilvisningsavtale med leverandører som har til formål å eie, forvalte og leie ut boliger. Tilvisingsavtalen gir kommunen rett til å henvise boligsøkere til boligene som er omfattet av avtalen. Boligeier inngår deretter leiekontrakt med den enkelte boligsøker. Boligene vil være et supplement til kommunens egne utleieboliger, og til eksisterende tildelings- og tilvisningsavtaler (utleieboliger som eies/forvaltes av Vestvågøy boligstiftelse og Stamsund boligstiftelse).

I hovedsak ønsker kommunen to-roms leiligheter, men det er ønskelig med innslag av større leiligheter og prosjekter med variert leilighetssammensetning.

Vestvågøy kommune ønsker å tilby boliger beliggende i ulike deler kommunen, dog i nærheten av offentlig kommunikasjon og grunnleggende servicefunksjoner. I tilvisingsavtalen skal kommunen ha tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen skal begrenses til maksimalt 40 prosent av boligene til enhver tid.

Ved etablering av utleieboliger med tilvisingsavtale gjennom nybygging, ombygging eller kjøpsprosjekter, kan det søkes om grunnlån i Husbanken til hele prosjektet. Husbankens krav til kvalitet er sammenfallende med byggeteknisk forskrift. Husbanken skal sikre at boligene er egnet.

Boligene må kunne realiseres innen utgangen av 2024. 

Konkurransedokumentene kan lastes ned her... (PDF, 2 MB)

Kontakt

Cato Hansen
Rådgiver helse og omsorg
E-post
Telefon 76 05 60 90