Trafikkavviklingen torsdag 15. august

Torsdag 15. august arrangeres sykkelrittet Arctic Race of Norway, og løypa går gjennom Moskenes, Flakstad og Vestvågøy. Statens vegvesen og politiet har gitt arrangøren tillatelse til å stenge mange veier for kortere og lengre perioder. Også Vestvågøy kommune vil stenge flere kommunale veier i Leknes.

Vi vil av den grunn gjøre publikum oppmerksom på at trafikkavviklingen torsdag 15. august vil kunne gjøre det vanskelig å ta seg frem i kommunen vår. Leknes vil være stengt fra klokka 07.00 til 20.30, men vi vil finne løsninger på at de som bor innenfor det sperrede området kan komme seg ut på morgenen.Klikk for stort bildeEn detaljert oversikt over tidspunkter og sperringer for Leknes sentrum vil foreligge senere.

Vestvågøy kommune er vertskommune for Arctic Race of Norway, og vi vil gjøre vårt for at arrangementet og veistengingene ikke får større konsekvenser enn høyst nødvendig, noe som er årsaken til dette informasjonsskrivet.

Vi viderebringer her en oversikt over veistengingene i Moskenes, Flakstad og Moskenes denne dagen. Det kan komme endringer, og vi skal gjøre det vi kan for å informere fortløpende fremover mot rittet. Uka før rittet, vil det komme avisannonser med nærmere informasjon til publikum om veistengningene.

Vi legger fortløpende ut relevant informasjon på vår egen Arctic Race nettside.

Europaveier og fylkesveier vil skiltes midlertidig rett før rittet, etter en plan som arrangøren har fått godkjent hos Statens vegvesen.

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at rittet forflytter seg til Vågan kommune dagen etter, i fall det kan ha betydning for deg.

Når det gjelder kjøretøy under utrykning, vil disse kunne passere. Skulle det være virksomheter med spesielle behov, som ønsker avklaringer,  er det Maichel Lind ved Svolvær politistasjon som har det overordnede ansvaret for trafikkavviklingen under Arctic Race of Norway.

Når det gjelder fylkesveier og E10, er det Statens vegvesen som har godkjent stengning av disse til de oppgitte tidene, mens det er politiet som foretar selve stengningen.

Mindre avkjørsler som ikke bemannes under rittet vil bli sperret av politiet med sperrebånd, og disse vil bli fjernet av politiet etter rittet har passert.