To saker avgjort i klagenemda

Klagenemnda for offentlige anskaffelser har den 29. januar 2019 fattet to avgjørelser som gjelder Vestvågøy kommune.

Sak: 2017/190

Saken gjelder: Avvisning av leverandør

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av sommer- og

vinterdrift av kommunale veier, gang- og sykkelveier, fortau og parkeringsplasser mv. Klager

anførte at leverandører rangert høyere enn klager for to av delkontraktene skulle vært avvist

som følge av manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav og brudd på

konkurransegrunnlagets begrensning om tildeling av maksimalt én delkontrakt per

leverandør. Klagenemnda kom til at anførslene ikke førte frem.

Klagenemndas avgjørelse 29. januar 2019 i sak 2017/190

Klager: Magne Torheim AS

Innklaget: Vestvågøy kommune

Konklusjon:

Vestvågøy kommune har ikke brutt regelverket for offentlige anskaffelser.

 

Sak: 2017/166

 

Saken gjelder: Avvisning av leverandør, kvalifikasjonskrav

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av sommer- og

vinterdrift av kommunale veier, gang- og sykkelveier, fortau og parkeringsplasser mv. Klager

har anført at innklagede brøt regelverket ved ikke å avvise valgte leverandør, på bakgrunn av

manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav om kredittrating på tidspunktet for

tildelingsevalueringen. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde brutt regelverket.

Klagenemndas avgjørelse 29. januar 2019 i sak 2017/166

Klager: Ståle Holdahl Maskin og Transport AS

Innklaget: Vestvågøy kommune

Konklusjon:

Vestvågøy kommune har ikke brutt regelverket om offentlige anskaffelser.