Tilskudd til kulturtransport

Nå kan ungdommer og eldre søke støtte til kulturtransport. Det er 350 000 kr som skal fordeles, og det er først til mølla-prinsippet som gjelder. Frist NÅ

 

Det er Ungdommens fylkesting og Nordland eldreråd står bak engangsordningen. Eksempler på kulturarrangement er julekonsert i nabokommunen, hyggekveld for ungdom og sykehjemsbeboere eller håndballkamp og lignende. 

Formålet med ordningen er at flere ungdommer og eldre skal få delta på kulturarrangement i fylket. 

Hvem kan søke

Både ungdomsråd, eldreråd, organisasjoner, kommuner og enkeltpersoner.

Krav til søknad:\

  • Pengene skal brukes på transport til kulturarrangement.
  • Alle former for god og sikker transport på vei og til sjøs støttes.
  • Transporten må være universelt utformet og skal tilbys alle unge og eldre.

Søknadsskjema

Faktura

Dersom tiltaket skjer innen 15. desember  kan transportselskap sende faktura direkte til fakturamottak@nfk.no 

Viktig

Faktura må være fylkeskommunen i hende innen 15. desember. Det nå merkes prosjektnummer 010 4006 Kulturtransport. Rapport må leveres en måned etter gjennomført tiltak. Dersom tiltaket skjer etter 15. desember vil søker får refundert beløp når rapport er levert og godkjent.