Tildeling av midler fra næringsfond

Søknadene ble behandlet av Næringsutvalget i møte den 18. desember. Her er oversikten over hvem som fikk og hvem som ikke fikk støtte.

023/17: Endring av vilkår for tilsagn

Rådmannens innstilling: Anders Sørensen og Erlend Johansen har drevet sin virksomhet i ca 1 år i Vestvågøy kommune. På denne bakgrunn kreves det tilbakebetalt kr. 35 000,- av tilskuddet. Lånet skal innfris i sin helhet.

18.12.2017 Næringsutvalget

Møtebehandling:

Remi Solberg fremmet følgende forslag:

Søknaden avslås. Tilskudd og lån skal innfris i sin helhet.

Forslaget enstemmig vedtatt.

024/17: Etablering av Bondens marked

Rådmannens innstilling: Bondens Marked Lofoten innvilges et tilskudd på kr. 20 000,- til etablering av permanent marked i Lofoten. Støtten innvilges over budsjettpost 14701.1720.325 31603902 Statlig Næringsfond.

18.12.2017 Næringsutvalget

Møtebehandling:

Instillingen enstemmig vedtatt.

025/17: Prosjekt Ny giv - Nytt liv

Rådmannens innstilling: Vestvågøy kommune innvilger et tilskudd på kr. 45 000,- til prosjekt Ny giv – Nytt liv i regi av Norsk Landbruksrådgivning Lofoten.

Tilskuddet bevilges over budsjettpost 14701.1720.325 31602903, Statlig næringsfond.

18.12.2017 Næringsutvalget

Møtebehandling:

Instillingen enstemmig vedtatt.

027/17: Støtte til Fiskerifaglig samarbeid

Rådmannens innstilling: Lofoten Matpark innvilges et tilskudd på kr. 45 000,- til forprosjekt fiskerifaglig samarbeid. Støtten innvilges over budsjettpost 14701.1720.325 31603902, Statlig næringsfond

18.12.2017 Næringsutvalget

Møtebehandling:

Instillingen enstemmig vedtatt.

NU- 027/17 Vedtak:

026/17: Bokutgivelse Kleivan

Rådmannens innstilling: Søknad fra Orkana Forlag AS om støtte til bokprosjekt avslås. Vestvågøy kommune finner ikke å kunne prioritere støtte til dette prosjektet.

18.12.2017 Næringsutvalget

Møtebehandling:

Instillingen enstemmig vedtatt.

NU- 026/17 Vedtak:

028/17: Støtte til kjøp av fiskefartøy

Rådmannens innstilling: Søknaden avslås. Begrunnelse er at det verken tilføres båt eller kvote til kommunen.

18.12.2017 Næringsutvalget

Møtebehandling:

Instillingen enstemmig vedtatt.

029/17: Søknad om støtte til bekjempelse av skadelige arter

Rådmannens innstilling: Søknad fra Lofoten Matpark om støtte til prosjekt skadelige arter i Lofoten avslås. Vestvågøy kommune finner ikke å kunne prioritere støtte til dette prosjektet.

18.12.2017 Næringsutvalget

Møtebehandling:

Instillingen enstemmig vedtatt.

030/17: Tilskudd til utarbeidelse av reiselivsstatistikk

Rådmannens innstilling: Søknad fra Lofoten Matpark om støttet til utarbeidelse reiselivsstatistikk for Ballstad avslås. Vestvågøy kommune finner ikke å prioritere støtte til dette prosjektet.

18.12.2017 Næringsutvalget

Møtebehandling:

Instillingen enstemmig vedtatt.
 

031/17: Søknad om forskjønning av Storeidøya

Rådmannens innstilling: Søknad fra Lofoten Matpark AS avslås. Vestvågøy kommune finner ikke å kunne prioritere støtte til prosjektet som det nå foreligger. Dersom næringsaktørene i Storeidøya industriområde selv er villig til å bruke penger på et forskjønningsprosjekt for området vil kommunen vurdere søknaden på nytt.

18.12.2017 Næringsutvalget

Møtebehandling:

Instillingen enstemmig vedtatt.

032/17: Støtte til UNesco-prosjekt

Rådmannens innstilling: LofotenMat SA innvilges et tilskudd på kr. 50 000,- fordelt over 2 år til utviklingen av Lofoten som Gastronomisk destinasjon. Støtten innvilges over budsjettpost 14701.1720.325 31606902 Statlig Næringsfond.

18.12.2017 Næringsutvalget

Møtebehandling:

Instillingen enstemmig vedtatt.

033/17: Støtte til Minihuskonferanse

Rådmannens innstilling: Lofoten Matpark innvilges etableringstilskudd på kr. 45 000,- for en årlig Minihuskonferanse i Vestvågøy. Støtten innvilges over budsjettpost 14701.1720.325 31603902 Statlig Næringsfond.

18.12.2017 Næringsutvalget

Møtebehandling:

Instillingen enstemmig vedtatt.

034/17: Støtte til Litteraturfestival - Orkana forlag 25 år

Rådmannens innstilling: Orkana Forlag AS innvilges et tilskudd på kr. 40 000,- til gjennomføring av Litteraturfestival på Vestvågøy i forbindelse med sitt 25 års jubileum.
Støtten innvilges over budsjettpost 14701.1720.325 Kommunalt Næringsfond.

18.12.2017 Næringsutvalget

Møtebehandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

035/17: Støtte til etablering av Klippe- og redigeringsrom

Rådmannens innstilling: Figenlukt AS innvilges et tilskudd på kr. 50 000,- til etablering av Klippe- og redigeringsrom i Valberg. Støtten innvilges over budsjettpost 14701.1720.325 Kommunalt Næringsfond

18.12.2017 Næringsutvalget

Møtebehandling:

Instillingen enstemmig vedtatt.

036/17: Støtte til Etablererkurs

Rådmannens innstilling: Vestvågøy kommune innvilger inntil kr. 56 000,- til etablererkurs i regi av Fabrikken Næringshage AS. Tilskuddet innvilges over Vestvågøy kommunes Gründerfond.

18.12.2017 Næringsutvalget

Møtebehandling:

Instillingen enstemmig vedtatt.

037/17: Rolf og Åse Riksheim - Forlengelse av tilsagn

Rådmannens innstilling: Søknaden avslås, og restbeløpet kr. 77 500,- inndras. Begrunnelse: tilsagnet er allerede forlenget med 4 år ut over vanlig frist.

18.12.2017 Næringsutvalget

Møtebehandling:

Instillingen enstemmig vedtatt.

038/17: Forstudie Autonom ferge

Rådmannens innstilling: Lofoten Matpark innvilges et tilskudd på kr. 75 000,- til forstudie Autonom ferge på Ballstad. Støtten innvilges overbudsjettpost 14701.1725.325 Kommunalt Næringsfond.

18.12.2017 Næringsutvalget

Møtebehandling:

Instillingen enstemmig vedtatt.

039/17: Lofoten som modellområde for bærekraft

Rådmannens innstilling: Lofoten Matpark AS innvilges et tilskudd på kr. 208 000,- fordelt med kr. 104 000,- for hvert av årene 2018-19. Støtten innvilges over budsjettpost 14701. 1720. 325 Kommunalt Næringsfond.

18.12.2017 Næringsutvalget

Møtebehandling:

Instillingen enstemmig vedtatt.

040/17: Norsk Landbruksrådgivning - Prosjekt Landfrag

Rådmannens innstilling: Norsk Landbruksrådgivning innvilges et tilskudd på kr. 105 000,- fordelt over 3 år, 2017-19. Støtten innvilges over budsjettpost 14701.1720.325 Kommunalt Næringsfond

18.12.2017 Næringsutvalget

Møtebehandling:

Instillingen enstemmig vedtatt.

041/17: Samarbeid om økt verdiskaping - opprettholde tilsagn

Rådmannens innstilling: Vestvågøy kommune godkjenner endring av prosjektet «Renere havner» og opprettholder sin støtte til prosjektet. 

18.12.2017 Næringsutvalget

Møtebehandling:

Instillingen enstemmig vedtatt.

042/17: Støtte til kjøp av fiskebåt

Rådmannens innstilling: Søknad fra Bjørn Arne Benjaminsen avslås. Vestvågøy kommune finner ikke å kunne prioritere støtte til dette prosjektet.

18.12.2017 Næringsutvalget

Møtebehandling:

Instillingen enstemmig vedtatt.

043/17: The Arctic Triple - Søknad om tilskudd

Rådmannens innstilling: Søknaden avslås. Vestvågøy kommune finner ikke å kunne støtte prosjektet.

18.12.2017 Næringsutvalget

Møtebehandling:

Instillingen enstemmig vedtatt.

Her kan dere lese søknadene til hver enkelt sak

Til stede på møtet:

Remi Solberg, Ap

Rita Iren Nordheim, H

Hilde Holand, KrF