Tar corona-viruset på alvor

Mandag 3. februar var det informasjonsmøte om corona-viruset for alle kommunene i Nordland i regi av fylkesmannen.

Møtet foregikk på Skype, og på agendaen sto en orientering fra fylkeslegen i Nordland, som redegjorde om den kunnskapen man har om viruset per i dag.Klikk for stort bilde 

I skrivende stund er det på verdensbasis 17.000 som er smittet, 340 er døde, og dødeligheten er ifølge fylkeslegen anslått til to prosent. Til sammenligning er dødeligheten for sars-virsuet ti prosent, mens MeSH-viruset har 35 prosent.

Corona-viruset er like fullt en trussel mot innbyggernes helse, og viruset har nå følgende status:

  • Utbrudddet er en internasjonal folkehelsekrise.
  • WHO gir nå formelle råd om hvordan situasjonen skal håndteres.
  • Det samarbeides nå internasjonalt om hvordan man skal forholde seg.

Fylkeslegen påpekte at det først vil vurderes testing for smitte når noen har symptomer som legen vurderer at kan være tegn på smitte, eller at noen har vært i direkte kontakt med personer fra det aktuelle området i Kina.

Det som skjer i Vestvågøy kommune nå, er at pandemi-planen og smittervernsplanen gjennomgås, i tillegg til at planlegges for hvordan man best kan håndtere smittede innbyggere og unngå spredning.

Et ekstra fokus rettes mot turistnæringa, som for tiden har mange vinterturister fra Kina. Informasjon til disse virksomhetene er allerede sendt ut fra næringssjef Sigve Olsen, som også har rollen som beredskapskoordinator i Vestvågøy kommune.

I sin ytterste konsekvens, kan en reiselivsbedrift bli stilt overfor en situasjon der en kinesisk gjest får symptomer på corona-viruset.

At en person kan mistenkes å ha smitten innebærer ifølge fylkeslegen at vedkommende ideelt sett bør la seg isolere inntil svaret på prøven foreligger, og det trenger ikke bety innlegelse på sykehus. Det kan like gjerne være at den det gjelder holder seg hjemme.

Da prøvene må sendes ut av øya, gjør at det vil ta noen dager før man får svar.

Det blir nok en gang understreket at håndhygiene er svært viktig for at smitten ikke skal spre seg, da man ifølge fylkeslegen vet at kroppsvæske fra eksempelvis dørhåndtak kan være nok. Informasjonsmateriell om dette er utarbeidet, og er tenkt satt opp på skoler, legekontorer, tannlegekontorer, flyplasse og andre steder det er relevant.

I det videre arbeidet står Vestvågøys kommuneoverlege-team sentralt, og i møtet på mandag var det kommuneoverlege Eva M.K. Nordberg som representerte teamet, og orienterte havnesjef Kjell Jakobsen, beredskapskoordinator Sigve Olsen, brannsjef Ragnhild Sæbø og rådmann Kjell Idar Berg.

Vestvågøy kommune vil gjerne få understreke at så langt er det ikke påvist smitte i Nordland fylke. Klikk for stort bilde