Ta på støvlan!

varsom.no fortelle at vi må forberede oss på  mye vann i morgen tirsdag.

 

Konsekvens

Lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver. Overvann i tettbygde områder.

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for snø/is, jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

Betydning av varselnivå

Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt.

Gå inn på varsom.no