Storgata - endret trafikkmønster

Arbeidene i etappe 3 går raskt fremover. Nå blir det igjen endringer i trafikkmønsteret for å sikre at trafikanter kan ferdes i området samtidig som arbeidene pågår.

 

Prosjektleder Eivind Edvardsen i WSP Norge AS har sendt oss nedenstående beskrivelse av endringer i kjøremønster de kommende ukene. Informasjonen leses best ved samtidig å se på kartskissene.

Nå er kjørebanen åpen fra Sjøveien og frem til Pettersen-eiendommen.

Fra tirsdag til torsdag i neste uke (21.-23. september) stenges den midlertidige adkomsten til/fra Solhøgda til Elvegårdsveien mellom Berg og Finstad. Da skal kjørebanen asfalteres frem til Skulbrugården. Da vil adkomsten til Origo-bygget, Skulbrugården med Jysk, Europris mfl. skje via omkjøringen ved Håkonsen, ut på Storgata og mellom Digg og Milano. Enveiskjøringen her utgår slik at man kan kjøre begge veier her i denne korte perioden.

Kjøremønster 21. - 23. september
Etter dette, altså fra fredag 24. september åpnes kjørebanen til og med krysset med Elvegårdsveien. Da må man kjøre fra Sjøveien og opp til Elvegårdsveien for adkomst til Europris, Jysk, Origo-bygget mfl. Arbeidsområdet blir nå utvidet opp til rundkjøringa, slik at den nordlige omkjøringen stenges ved Alf Lie-bygget. Innkjøringa fra Solhøgdveien til Storgata holdes fortsatt stengt pga graving for el.kabel til lysmastene. Denne åpnes fredag 1. oktober. Det blir også mulig å kjøre fra Idrettsgata, forbi Håkonsen og rett frem til Solhøgdveien like ved der videregående skole holdt til midlertidig og over «barnehagetomta».

Kjøremønster 24. - 30. september
Storgata vil altså være stengt mellom Skulbrugården og rundkjøringa ved Alf Lie-bygget fra fredag 1. oktober og frem til kjørebanen er asfaltert slik at denne kan åpnes i hele strekningen. Det arbeides fortsatt med å få dette gjort før vinteren setter en stopper for asfaltarbeid.

Fortauet på nordvestre side av gata (mot Pettersen-eiendommen, Skulbrugården mv.) holdes åpen for fri ferdsel for fotgjengere hele tiden. Noen arbeider må gjøres her også innimellom, så endringer blir skiltet. Arbeider langs fortauene vil altså pågå ei tid fremover og antas ikke ferdigstilt før neste sommer.

Kjøremønster fra 1. oktober
Vi ber fortsatt om forståelse for krevende adkomstforhold, men nå nærmer tida seg at det blir enklere å ferdes i dette området.

Kontakt

Eivind Edvardsen
Prosjektleder Storgata, WSP Norge AS
E-post
Mobil 975 20 082