Stor kommunal tomt i Stamsund for leie/salg

Vestvågøy kommune eier gnr 51 bnr 23 i Stamsund. Vestvågøy kommune går nå ut med annonsering og inviterer interessenter til å søke om kjøp eller leie av denne tomten.

Klikk for stort bilde 

Vestvågøy kommune ønsker at tomten skal benyttes til noe som bidrar til bolyst og trivsel i Stamsund. Tomten er regulert til idrettsformål, og det blir stilt krav om at dette formål videreføres.

Om tomten

 • Ca 9 dekar
 • Tomten er regulert til idrettsanlegg

Klikk for stort bilde 
Betingelser

 • Vestvågøy kommune vil vurdere både leie eller kjøp av tomten.
 • Tomten er avsatt til idrettsformål. Det er en forutsetning av dette formål videreføres. Ta gjerne kontakt med Vestvågøy kommune om du har planer og lurer på om planene faller inn under kategori «idrettsformål».
 • Mindre utvidelse og endring av eksisterende anlegg kan godkjennes uten regulering dersom tiltaket ikke medfører vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn.
 • Nye tiltak, eller større endringer krever utarbeidelse av reguleringsplan.

Evaluering og utvelgelse vil skje blant annet etterfølgende kriterier:

 • Egnethet for aktivitet tilpasset sted/areal
 • Bidrag til bolyst og trivsel i Stamsund
 • Tilbud for barn og unge
 • Tilbud for grupper med særlige behov
 • Samarbeid (synergier) med andre lag/foreninger og næringsliv
 • Klima og miljø
 • Økonomi

Det vil bli gjennomført møter med interessenter hvor prosjekt kan presenteres.

Frist for å melde interesse for kjøp/leie er 10. januar 2021 til postmottak@vestvagoy.kommune.no 

Kontakt

Asbjørn Horn
Rådgiver eiendom/grunnerverv
E-post
Telefon 76 05 60 91
Mobil 951 14 030