Viktig melding

Spyling av hovedvannledninger 2023

Vårens/sommerens vakreste eventyr for vann og avløp i Vestvågøy kommune tar til i uke 21 (Bøstad og Leknes/Fygle), uke 22 (Stamsund og Gravdal/Ballstad), da skal nemlig de kommunale hovedvannledningene spyles.

Vann og avløp må gjennomføre regelmessig rengjøring av de kommunale hovedvannledningene i Vestvågøy kommune. Nå skal det spyles i perioden 21. mai - 26. mai (uke 21), 29. mai – 2. juni (uke 22). Her kan du lese mer om arbeidet som gjøres for å sikre god vannkvalitet i kommunen.

De med sprinkelanlegg må også være oppmerksomme på at dette selvfølgelig også vil bli uten vann.

 

Uke 21

Søndag 21.05.21: Klokka 22:00 – 07:00 (22.05)
Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Leknes, Fygle, Skullbru, Hol/Toftan, Storeidmyra og Storeidøya

Mandag 22.05.21: Klokka 22:00 – 07:00 (23.05)
Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Leknes, Fygle, Skullbru, Hol/Toftan, Storeidmyra og Storeidøya

Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Bøstad, Tangstad til og med Farstad/Opdøl.

Tirsdag 23.05.21: Klokka 22:00 – 07:00 (24.05)
Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Leknes, Fygle, Skullbru, Hol/Toftan, Storeidmyra og Storeidøya

Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Bøstad, Tangstad til og med Farstad/Opdøl.

Onsdag 24.05.21: Klokka 22:00 – 07:00 (25.05)
Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Leknes, Fygle, Skullbru, Hol/Toftan, Storeidmyra og Storeidøya

Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Bøstad, Tangstad til og med Farstad/Opdøl. 

Torsdag 25.05.21: Klokka 22:00 – 07:00 (26.05)
Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Leknes, Fygle, Skullbru, Hol/Toftan, Storeidmyra og Storeidøya

Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Bøstad, Tangstad til og med Farstad/Opdøl.

 

Uke 22

Mandag 29.05.21: Klokka 22:00 – 07:00 (30.05)
Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Justad, Skifjord, Stamsund, Storfjord og Steine.  

Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Gravdal til og med Ballstad.

Tirsdag 30.05.21: Klokka 22:00 – 07:00 (31.05)
Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Justad, Skifjord, Stamsund, Storfjord og Steine.

Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Gravdal til og med Ballstad. 

Onsdag 31.05.21: Klokka 22:00 – 07:00 (01.06)
Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Justad, Skifjord, Stamsund, Storfjord og Steine.  

Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Gravdal til og med Ballstad.

Torsdag 01.06.21: Klokka 22:00 – 07:00 (02.06)
Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Justad, Skifjord, Stamsund, Storfjord og Steine.  

Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Gravdal til og med Ballstad.

 

HVA? Vann og avløp drift gjennomfører regelmessig rengjøring av hovedvannledningene i Vestvågøy. De som bor i de aktuelle områdene som skal rengjøres vil som hovedregel bli varslet i forkant gjennom Vestvågøy kommunes telefonvarslingssystem. Spyling av vannledningsnettet kan medføre dårligere vanntrykk og vannkvalitet i spyle-perioden. De med spinkelanlegg må også være oppmerksomme på at dette også vil bli fritt for tilførsel av vann i samme perioder.

HVORDAN? Ved rengjøring åpnes det ventiler i vannkummer i perioder, slik at det spyles ut store mengder vann på kort tid. Vannet i vannledningene får da så stor hastighet at det tar med seg slam som er blitt avleiret på innsiden av rørveggen. Det spyles til vannet er blitt klart.

HVORFOR? Kommunen rengjør hovedvannledningsnettet for å forhindre begroing og for å sikre god vannkvalitet ute på kommunens vannledningsnett. Systematisk ledningsrengjøring er et viktig tiltak for å forbedre vannkvalitet i ledningsnettet og forebygge episoder med misfarget vann. Spylingen kan føre til trykkforandringer når spylingen pågår. Det kan også bli en del brunt vann hos abonnentene. Dette er partikler som består av rust og humus (organisk stoff) som har løsnet i ledningsnettet. Hvor mye av nettet som skal rengjøres, og hvor ofte er svært avhengig av den gjennomsnittlige hastigheten i ledningsnettet. Ledninger med lav hastighet må rengjøres oftere.

Målet med ledningsrengjøring er å fjerne løse materialer i nettet som kan gi vannkvalitetsproblemer, og å bytte ut gammelt vann i endeledninger med lite forbruk. Etter at spyling er avsluttet er det viktig at alle abonnenter spyler ut av sin private vannledning ved å tappe vann så nær inntaket som mulig, for eksempel utekran/kjellerkran til det kommer klart vann.

HVOR? Områder hvor vannledningene spyles kan ses i listen lengre opp.
Vann og avløp drift tar forbehold om endringer underveis. Vi beklager hvis dette medfører ulemper for beboerne i Vestvågøy kommune.

HJELP? 

Ved spørsmål så kan det tas kontakt med:
vakttelefon: 905 09 444

Etter klokka 15:00, ved en hendelse:
vakttelefon: 905 09 444

HVA SKAL DU GJØRE?
Steng stoppekran: Mens spylingen pågår kan vanntrykket bli dårligere, og noen abonnenter kan bli helt uten vann. Det anbefales og ikke å benytte «vannbrukende» maskiner under spylingen, samt å begrense tappingen fra vannledningsnettet til et minimum. Dersom huseiere bruker vann samtidig som det foretas spyling, kan de få grumsete vann inn i huset. Misfarget vann kan også forekomme etter at arbeidene er avsluttet. Det er derfor, for abonnentenes sikkerhet, anbefalt at stoppekran til eiendommen stenges av i det varslede tidsrommet. Prøv da å tappe kaldtvann, helst fra første tappested etter «hovedstoppekran», og la vannet renne inntil det blir klart.

Varsling på telefon: Abonnenter som har telefonnummer registrert på aktuell adresse vil bli varslet med vestvågøy kommunes telefonvarslingssystem. Det er derfor veldig viktig at man har registrert telefonen på riktig adresse. Abonnenter som har registrert mobilen på jobben vil ikke motta melding. Derfor oppfordrer vi alle til å gå inn på Kontaktdata (UMS Contact Data Manager): https://secure.ums.no/varsling365/ og registrere mobilen på den adressen man ønsker å motta varsling fra (gå inn på sjekk din oppfølging). Noen abonnenter vil motta flere varsler om spyling. Dette er fordi enkelte ledningsstrekk må stenges av ved flere gjennomføringer og abonnenter vil derfor bli berørt flere ganger.

Hemmelig nummer og personer med driftsansvar for en eller flere institusjoner. Abonnenter med hemmelig nummer har muligheten til å registrere sitt nummer i https://secure.ums.no/varsling365/ , disse telefonnumrene vil ikke være synlige for allmennheten men vil likevel motta varsel om driftsforandringer. Det er også viktig at vaktmestre og lignende får varsel om driftsforandringer på vannforsyningen, derfor anmoder vi om at de legger inn sitt nummer i denne databasen slik at de vil motta melding når det er aktuelt. Det skal være mulig å legge inn sitt nummer på flere adresser i denne databasen, slik at for eksempel vaktmestre som har ansvar for flere institusjoner får varsel for alle sine aktuelle adresser.

Gode råd

For at spylingen skal medføre minst mulig belastning for abonnenter har vi satt sammen en liste med gode råd som bør følges.

  • Tapp opp vann til husholdningen på forhånd, og fyll opp kar til reservevann for toalett sisternen.
  • Steng utvendig stoppekran (eventuelt innvendig stoppekran) for å redusere problemer med luft og brunt vann.
  • Unngå tapping av vann i den aktuelle perioden spylingen skjer.
  • Når vannavstengningen er over, kan eventuell kaldtvannskran nær stoppekran åpnes for utspyling før stoppekran åpnes igjen.
  • Rengjør siler på tappekraner og vannmåler.
  • Unngå bruk av vaske- og oppvaskmaskiner før vannet er rent.