Sommerens SFO tilbud er åpent for påmelding

I slutten av juni og begynnelsen av august vil Leknes SFO gi et tilbud til alle kommunens SFO – elever.

Tilbudet gjelder elever som har 11 mnd hel eller halv plass, og 1. klassinger høsten 2020.

  • Siste skoledag denne våren er 19. juni.
  • Leknes SFO er åpent en uke etter skoleslutt, uke 26 (22. – 26. juni).
  • Skolestart for høsten er 17. august.
  • Leknes SFO åpner igjen 3. august.
  • Det gis tilbud for alle kommunens SFO – elever på Leknes SFO uke 32 (3.-7. august).
  • I uke 33 (10.-og 11.aug) gis det tilbud ved den enkelte skoles SFO, særlig med tanke på tilvenning for nye 1. klassinger. Resten av uken 12, 13 og 14. august har skolene planleggingsdager.
  • Leknes SFO har åpent for alle kommunens elever i høst og vinterferie.

Påmelding til inger.cecilie.berntzen@vestvagoy.kommune.no