Søk barnehageplass innen 1. april

 • 1. april er søknadsfristen til hovedopptaket for barnehager på Vestvågøy
 • Det er et felles opptak for alle barnehagene i kommunen
 

Slik søker du om barnehageplass

 • Du søker på samme plass, både de kommunale og private barnehagene
 • søknadsfristen er 1. april for barn som har rett på plass ved hovedopptaket
 • dersom fristen ikke overholdes mistes retten
 • hovedopptaket er for barnehageplass fra august

Søk om barnehageplass i Vestvågøy

Når får jeg svar?

 • svar på søknaden sendes ut senest 1. mai

Svar på tilbud om barnehageplass

Når har barnet rett til barnehageplass?

 • Alle barn født til og med november 2022 har rett til plass i barnehage ved årets hovedopptak.
 • Barn født i oktober og november har rett på barnehageplass fra den måneden de fyller 1 år. 

Kva skjer om du ikke får plass i barnehagen du ønsker?

Du vil få tilbud fra en annen barnehage om barnet ditt har rett på barnehageplass. Da kan du enten:

 • takke ja til plassen og samtidig stå på venteliste til en annen barnehage
 • Takke nei til plassen og stå på venteliste til ditt første valg av barnehage

Du har klagerett ved hovedopptaket

 • Du har rett til å klage og/eller be om en skriftlig begrunnelse dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt i hovedopptaket.
 • Klagen skal være skriftlig og sendes Vestvågøy kommune. Kommunen vil undersøke saken og forelegge klagen for barnehageeieren. Hvis kommunen godtar klagen, skal barnet tilbys den første plassen som blir ledige i ønsket barnehage etter at søkere med prioritet etter barnehagelovens §13 er tilbudt plass.
 • Dersom kommunen ikke gir klager medhold, skal kommunen sende klagen videre til klageinstansen som er Formannskapet.