Smitteverntiltakene må vi leve med en god stund til

Meteren og de andre smitteverntiltakene må vi fortsatt ha fokus på.

 

Med regjeringens gjenåpningsplan kan vi nyte litt av «normalen» igjen. Smitteutbruddet i Vågan minner oss samtidig om at pandemien slett ikke er over. Gjennom hele gjenåpningsplanen må vi ha med oss at hver og en av oss kan begrense risiko for smittespredning ved å overholde de 4 store smitteverntiltakene. Disse fire grunnleggende tiltakene har fulgt oss hele veien i pandemien og blir nok med oss en god stund til.