Skattetakstseddelen og eiendomsskattelistene for 2023

 • Nå  sender vi ut skattetakstseddelen til deg som eier eiendom og bygg i Vestvågøy kommune
 • Skattetakstseddelen viser grunnlaget for den årlige eiendomsskatten og blir sendt til deg på Digipost, Altinn eller eBoks.
 • Eiendomsskattelistene for Vestvågøy kommuen blir lagt ut til offentlig ettersyn på hjemmesiden og Servicetorget fram til 21.3.2023
 • Kommunestyret har for 2023 vedtatt en økning på 0,5 promille i skattesatsen

Skattetakstseddel og eiendomsskattelister

 • Skattetakstseddelen gir deg opplysninger om skattetaksten, og hva du betaler i årlig eiendomsskatt
 • I henhold til Eiendomsskattelovens §15 blir eiendomsskattelistene og liste over eiendommer med fritak i Vestvågøy kommune lagt ut til offentlig ettersyn på hjemmesiden og Servicetorget fram til 21.3.2023
 • Klagefristen på eiendomsskatten er 6 uker fra tidspunktet skatteseddelen ble sendt ut og eiendomsskattelista kunngjort

Eiendomsskattelistene - offentlig ettersyn (PDF, 2 MB)

Eiendommer med fritak for eiendomsskatt - offentlig ettersyn (PDF, 184 kB)

Hvordan sender vi skattetakstseddelen

 • Vi sender skattetakstseddelen til din Altinn, Digipost eller eBoks
 • Du logger deg inn med id-porten (BankId) for å se skattetakstseddelen.
 • Om du har reservert deg mot digitale brev eller ikke åpner meldingen vil skattetakstseddelen komme i posten. 

Når får jeg faktura på eiendomsskatten?

 • I 2023 blir eiendomsskatten delt på to faktura med forfall 20. mai og 20. november. 
 • De andre kommunale avgiftene kommer som egne faktura med forfall 20. mars og 20. september

Les mer om de kommunale avgifter

Skattesatsen for 2023

 • Kommunestyret i Vestvågøy har vedtatt å øke skattesatsen fra 3 til 3,5 promille i 2023

Slik beregnes eiendomsskatten for boligen din

Kommunen bruker Skatteetatens estimerte markedsverdi for boligeiendommer (formuessverdien) når vi beregner eiendomsskatten. Skattenivået er på 70% av formuesverdien. Av de 70 prosentene trekkes det 50.000 i bunnfradrag per bruksenhet. Da sitter du igjen med eiendomsskattegrunnlaget. Du betaler en eiendomsskatt på 3,5 promille av dette grunnlaget.

Eksempel på utregning av eiendomsskatt

Eksempel på utregning av eiendomsskatt
2 millioner x 0,7 gir justert boligverdi kr. 1.400 000
Bunnfradrag - kr. 50. 000
Skattegrunnlag kr. 1. 350 000
Skattesats 3, 5 promille
Årlig beregnet eiendomsskatt kr. 4.725

Formuesverdien på boligen din

Formuesverdien er Skatteetatens estimerte markedsverdi for boligeiendommen. Mener du at dette grunnlaget er feil, må du kontrollere opplysningene Skatteetaten har om din bolig; primærareal (P-areal), byggeår og boligtype.

Dersom du mener formuesverdien er feil, kan du sende klage eller endringsmelding til Skatteetaten. Formuesverdi fremgår av skattemeldingen. Eiendomsskatten beregnes etter den formuesverdi som boligen hadde for 2 år siden.  For eksempel vil eiendomsskatten i år være basert på Skatteetatens verdier fra 2021, som vil si verdien på boligen per 31.12.21. Skal du endre årets formuesgrunnlag må du derfor korrigere formuesverdien som fremgikk av Skattemeldingen for to år siden.

Mer informasjon om dokumentasjon av markedsverdi og klagemuligheter på skatteetatens formuesverdi for boligeiendommer, finner du på Skatteetaten sin hjemmeside

Vestvågøy kommune har svært liten mulighet til å endre eiendomsskatten dersom denne er basert på formuesgrunnlag fra Skatteetaten. Hovedregelen er at du må sjekke opplysningene Skatteetaten har i din skattemelding gjeldende eiendom for 2 år siden.

Les mer om kommunal takst på fritids- og næringseiendommer, fritak og klage