Skal forebygge feilernæring

For første gang har Vestvågøy kommune arrangert læringsnettverk i pasientsikkerhetsarbeid, og denne gangen var temaet ernæring.

Læringsnettverk er en internasjonalt anerkjent metode for å implementere forbedringstiltak. I løpet av læringsnettverket iverksetter forbedringsteam tiltak i egen virksomhet med støtte fra veiledere i forbedringsarbeid og ved gjensidig erfaringsutveksling.

Klikk for stort bilde

Pasientsikkerhetsprogrammet har brukt læringsnettverk som metode for å effektivt spre kompetanse om pasientsikkerhetstiltak og forbedringsmetodikk, samt tilrettelegge for erfaringsutveksling.
Fagutviklingsavdelingen og USHT Nordland har arrangert nettverk i forebygging og behandling av underernæring. 

I seks måneder har ernæringsteamene fra helse og omsorgstjenesten i Vestvågøy kommune samlet seg, og teamene har arbeidet med forbedringer før, under og etter samlingene. Det har vært tilrettelagt for erfaringsutveksling, refleksjon og diskusjoner om innsatsområdet, tiltak, målinger og implementering. På samlingene har diskusjonene vært forbedringsarbeid, utfordringer og suksesskriterier.

Klikk for stort bilde

De var igjen samlet for tredje samling i læringsnettverket torsdag 7. februar. Ca. 65. deltagere var samlet fra de ulike delene av helse- og omsorgstjenesten, herunder tjenester for funksjonshemmede, Lekneshagen bofellesskap, Vestvågøy sykehjem og hjemmetjenestene sektor Ballstad/Gravdal, Stamsund, Borge, Leknes Øst og Leknes bo- og service

Også flere ledere representert deltok på dette læringsnettverksmøtet, som var første skritt på veien mot systematisk forebygging og behandling av underernæring for helse og omsorgstjenesten i Vestvågøy.

Klikk for stort bilde