Samskaping som metode i lokalsamfunnsutviklingen

I forrige uke holdt forsker Lars Ueland Kobro foredraget "La oss gjøre det sammen" på Meieriet Kultursenter.

Samskaping som metode i lokalsamfunnsutviklingen til inspirasjon for et førtitalls fagfolk og politikere i kommunen. Kobro er hovedforfatter for håndboka Samskaping som metode for kommunene, som ligger gratis ute på KS sin nettside.

Klikk for stort bilde

Samskaping handler om å finne nye måter å samarbeide på når vi skal løse samfunnsutfordringer i åra framover. Det handler om kommunens samarbeid med innbyggerne, frivilligheten og næringslivet, som også ligger i det som kalles Kommune 3.0.

Kobro var invitert i anledning kulturetatens deltakelse i et nordisk-baltisk samarbeidsprosjekt kalt "Co-creative cooperation with culture volunteers and managers" (CO-OP). Dette var en gylden anledning til å også be om et foredrag om samskaping som var åpent for alle. Etter foredraget deltok Kobro på et arbeidsmøte med prosjektgruppene som jobber med kommunedelplaner for oppvekst, kultur; næring, og helse og omsorg. Disse fire planarbeidene skal pågå et år framover. De skal bidra med nye strategier for kommunens tjenestetilbud og tilrettelegging for barnas oppvekstsvilkår, innbyggernes trivsel og livskvalitet, og næringslivets utviklingsevne. Samskaping og sosial innovasjon er verktøy som kommunen kan bruke i dette arbeidet.

Klikk for stort bilde