Viktig melding

Rusken 2023 - 2. - 21. mai

Med våren i anmarsj avdekkes behovet for å rydde i våre nærområder for avfall som har kommet på avveie og tatt veien i naturen gjennom vintermånedene.

Vestvågøy kommune oppfordrer derfor lag, foreninger, borettslag, skoleklasser, barnehager, vennegjenger og hver enkelt til å delta i årets store ryddedugnad slik at vi får et bedre og renere nærmiljø.

På ruskenaksjonen kan du plukke typisk eierløst avfall fra friområder, veigrøfter osv. i ditt nærområde. Aksjonen gjelder ikke avfall fra privathusholdninger, boliger og bedrifter.

Påmelding gjøres per telefon (760 56 000) eller mail til servicetorg@vestvagoy.kommune.no. Vi behøver navn på ryddelag og kontaktperson, kontaktinfo, ryddested og dato for rydding.

Det er gratis å levere avfallet når du har registrert deg ved påmelding på forhånd.

Avfallet pakkes i blanke sekker. Trevirke, EE-avfall/elektronikk, jern/metaller, dekk o.l. sorteres fra restavfallet ved levering. Har du behov for sekker? Det kan fås på i servicetorget på rådhuset etter avtale.

Ved uvanlig store mengder avfall må kommunen kontaktes før levering til LAS, slik at vi kan godkjenne leveringen og varsle miljøstasjonen før levering.

Ruskenavfall skal IKKE inneholde farlig avfall eller E.E avfall/elektronikk. Privathusholdninger kan gjennom hele året gratis levere spesialavfall, hageavfall, kuldemøbler (frysere/kjøleskap), TV, komfyrer og annet E.E avfall/elektronikk gratis til godkjent mottak.

Kontakt

Marit Gressetvold
Fagansvarlig Miljø- og Naturforvaltning
E-post
Telefon 76 05 62 62