Rusken 2021

Vestvågøy kommune oppfordrer lag, foreninger, borettslag, skoleklasser, barnehager, vennegjenger og andre til å delta i årets store ryddedugnad slik at vi får et bedre og renere nærmiljø. Aksjonen varer til 14. mai.

Klikk for stort bilde 

Med våren i anmarsj avdekkes behovet for å rydde i våre nærområder for avfall som har kommet på avveie og tatt veien i naturen gjennom vintermånedene.

På Ruskenaksjonen kan du plukke typisk eierløst avfall fra friområder, veigrøfter osv. i ditt nærområde. Aksjonen gjelder ikke avfall fra privathusholdninger, boliger og bedrifter.

  • Påmelding skjer ved å henvende seg til servicetorget på rådhuset, servicetorg@vestvagoy.kommune.no. Vi behøver navn på ryddelag og kontaktperson, kontaktinfo, ryddested og dato for rydding.
  • Det er gratis å levere avfallet når du har registrert deg ved påmelding på forhånd.
  • Har du behov for sekker? Det kan fås på i servicetorget på rådhuset etter avtale.
  • Ved uvanlig store mengder avfall må kommunen kontaktes før levering til LAS, slik at vi kan godkjenne leveringen og varsle miljøstasjonen før levering.
  • Ruskenavfall skal IKKE inneholde farlig avfall eller E.E avfall/elektronikk. Privathusholdninger kan levere spesialavfall, hageavfall, kuldemøbler (frysere/kjøleskap), TV, komfyrer og annet E.E avfall/elektronikk gratis til godkjent mottak hele året.
  • Avfallet pakkes i blanke sekker. Trevirke, E.E.avfall/elektronikk, jern/metaller, dekk o.l. sorteres fra restavfallet ved levering.

Åpningstider på LAS sine miljøstasjoner:

  • Leknes Miljøstasjon: Kl. 08.00–15.00, torsdager kl. 10.00-20.00.
  • Haugen Avfallsdeponi kl 08.00–15.30

Eksempler på farlig avfall er: bilbatterier, eternitt, asbest, olje, maling, lim og lakk, løsemidler, spraybokser og impregnert trevirke.

E.E avfall/elektronikk er alt avfall som behøver strøm, enten via kontakt eller batteri, for eksempel: lamper, musikkanlegg, varmeovner, tv/video/dvd, komfyrer, leker, kjøleskap.

Når det gjelder Covid 19 og smittevernsituasjonen så minner vi alle om å forholde seg til de gjeldene nasjonale retningslinjene.