Renovering av inntaksledning - Stamsund vannforsyning

I tillegg til spylingen som vil foregå i Stamsund i uke 20 vil det også bli behov for å stenge vannet 30. mai klokken 20:00, vannet er ventet å være tilbake innen klokken 07:00.

Kjeldaas AS  

Inntaksledningen som ligger ned Justadlia er i dag i dårlig stand. Inntaket ligger også så høyt at trykket man oppnår på ledningen er cirka dobbelt så høyt som det både vårt utstyr og utstyret du har i hjemmet er dimmensjonert for å tåle. For få ned trykket står det cirka midt i Justadlia noe vi kaller trykkredusjonsventiler. Om disse skulle feile ville vi få et trykk ut på nettet som er så høyt at trolig ville vi ødelagt mye i mange hus samt at vårt rør ville blitt ødelagt. Det ville da blitt mange dager, om ikke uker, uten vann for alle som forsynes fra Justad. Det er også en eldre løsning med en åpen kum som skal ta trykket noe ned, dette gjør det slik at vi har en stor lekkasje allerede før vannet er blitt renset og sendes ut på nettet. Om man da skulle få en periode med tørke vil vårt uttak av vann fra kilden være opp mot dobbelt så stort av det som er nødvendig.

 

Vi skal nå, sammen med Kjeldaas AS, i gang med å trekke et nytt rør inn i det eksisterende. For at du skal ha vann i anleggsfasen må vi legge en midlertidig slange oppå bakken fra vannkilden oppe på cirka 160-170 meter over havet og ned til renseanlegget. Ved innkoblingen av denne må vi ha en stans i vannforsyningen på natten.

Man vil så starte med å trekke inn en nytt rør, dette røret er i praksis en slange som tåler mye mer trykk enn det eksisterende. Dette gjør det slik at vi kan flytte reduksjonsventilene helt til vannverkshuset og etablere sikkerhetsventil som løser ut om det skulle bli for høyt trykk. Sjansen for at man skader inne i husene hos folk blir da betraktelig redusert, samt at vi på VA-drift får en mye enklere arbeidshverdag. Ved at man benytter seg av rørfornying gjør vi også slik at terrenginngrepet blir så lite som mulig. Noe kjøring met ATV og helikopterflyging vil det bli, men sammenlignet med graving av ny ledning eller ny ledning oppå bakken ville skadene i naturen blitt mye større.

Dersom du ønsker å lese mer om rørfornying kan du lese på nettsiden til Kjeldaas AS som er vår entreprenør for oppgaven i Justadlia.

Skulle det være spørsmål er det bare å ta kontakt med Vestvågøy kommunes VA-avdeling.

På videoen under som Kjeldaas AS har laget viser litt av prosessen som skal gjøres, hos oss er det Primus Line som skal benyttes.

Kontakt

Tom Kristian Halland
Fagansvarlig vann og avløp
E-post
Telefon 76 05 61 30
Mobil 906 58 885