Realvekst på minus 6,8 millioner

Statsbudsjettet for 2020 påvirker Vestvågøy kommune i form av økninger i rammen, men samtidig kuttes det i annen finansiering. Resultater blir dessverre et tall med minus foran.

Statsbudsjettet innebærer en økning i rammen til kommunen, på nominelt 18,9 mill kroner. Realvekst (kompensert for lønns- og prisvekst) er på minus 2,1 mill kroner. Klikk for stort bilde -Når en tar hensyn til innlemming av øremerkede tilskudd, satsinger som ligger inne i rammetilskuddet, svekket finansiering av ressurskrevende tjenester, samt overføring av skatteoppkreverfunksjon, så er realveksten for Vestvågøy kommune på minus 6,8 mill kroner, sier økonomisjef Line Andreassen.

Arbeidet med å redusere utgiftene og øke inntektene må derfor fortsette. Statsbudsjettet for 2020 har ikke gitt noe drahjelp i dette arbeidet, snarere gjort utfordringen større. Jobben ligger dermed hos kommunen selv, for å få en økonomi som gir den nødvendige handlefrihet til både å ha gode tjenester framover, og til kunne bidra til fortsatt positiv utvikling i kommunen.