Ras på Uttakleiv - vis varsomhet

Etter et ras på Uttakleiv torsdag, engasjerte kommunen geolog fra Sweco.

Geologen var fredag på befaring. Hans foreløpige anbefaling er at gangveien rundt "Veggen" fra Uttakleiv til Haukland kan åpnes igjen. 

Dette er imidlertid et rasfarlig område, og det bør utvises aktsomhet. 

Geologen anbefaler videre at det ikke tillates overnatting på en del av bobilcampen. Dette ivaretas nå av Uttakleiv grendelag, som drifter området.

Endelig rapport fra geologen kommer neste uke.