Prosjektet VA Gravdal 2 nærmer seg slutten

Helt på tampen blir det noen stenginger som fører til endret kjøremønster.
Klikk for stort bilde 

Gata blir nå stengt ved Gravdalsgata 37 for å muliggjøre de siste gravearbeidene i prosjektet.

Innkjøring til Gravdalsgata fra Buksnesveien må som en konsekvens av dette stenges, sammen med innkjøring til Risaksla fra Gravdalsgata.

Ferdsel til og fra Risaksla muliggjøres via Bratten og ut i Gravdalsgata. En kjører så mot Bunnpris for å komme ut på Buksnesveien. Kjøring til og fra sykehus/sykehjem går som normalt.

Kontakt

Ørjan Magnussen
Prosjektleder TMS - VA Gravdal
E-post
Mobil 900 86 499