Oppfriskingsdose koronavaksine

Vaksineringen fortsetter. Ny informasjon fra vaksinegruppen.

Vaksinegruppen informerer om koronavaksinering. Thomas Thomassen, VVK  

Det åpnes nå opp for nye grupper!

Oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp

Regjeringen har besluttet at kommunene nå kan gi oppfriskningsdose mot covid-19 også til risikogrupper mellom 18 og 64 år.
Les mer om hvilke grupper det er: 
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/                             

Oppfriskningsdose til ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

Ungdom med alvorlig grunnsykdom er en sårbar gruppe som det er viktig å beskytte mot infeksjon som kan være mer alvorlig for dem eller forstyrre/forsinke annen behandling. Det er lenge siden denne gruppen fikk forrige dose, og det er usikkert hvor lenge beskyttelsen varer. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at ungdom i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom nå bør tilbys en oppfriskningsdose.
Les mer om hvilke grupper det er: 
https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/#disse-faar-tilbud-om-koronavaksine

Oppfriskningsdose til gravide

Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.
Les mer her: 
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/rad-for-gravide-og-ammende/?term=&h=1#vaksiner

Justering av råd om vaksinasjon etter gjennomgått infeksjon

Minimumsintervall ble tidligere angitt til 3 uker etter tilfriskning. Ny kunnskap sier at antistoffresponsen etter en oppfriskningsdose vil bli blir bedre dersom tidsintervallet er lenger. Forutsatt bekreftet covid-19 kan man vente i 3-4 måneder med å ta en oppfriskningsdose. Dette er også i tråd med oppdaterte anbefalinger fra EMA og ECDC. Men personer som ønsker en oppfriskningsdose tidligere, kan tilbys det forutsatt at det har gått minimum 3 uker etter tilfrisking.

Tilbud om hjemmevaksinering

Eldre som ikke klarer å komme seg til vaksinelokalet kan ta kontakt med koronatelefonen mandager eller onsdager på tlf 47753670 for å får time til hjemmevaksinering.