Økende kompetansebehov

Når Vestvågøy sykehjem bemanner kommunens stand på YOU-messa på fredag, er det ikke nødvendigvis for å rekruttere ansatte her og nå, men videre fremover.

-Det er nok et misforhold mellom hva som i dag kreves av kompetanse på et sykehjem, og det mange har en forestilling om, sier enehetsleder Charlott Jonassen.Klikk for stort bilde 

Hun forklarer dette med at befolkningen blir eldre, og det betyr at terskelen for å få sykehjemsplass vil heves. Plassene vil derfor være forbeholdt innbyggere som er sykere enn de som er på sykehjem i dag, noe som igjen stiller stadig høyere krav til kompetansen hos de som jobber på sykehjemmet.

-Vi får flere beboere med et komplekst sykdomsbilde, og samahandlingsreformen medfører også at vi på sykehjemmet må ferdigbehandle pasienter som blir overført til oss fra sykehuset. Det er mye vi må kunne i dag, som det ikke var behov for tidligere, redegjør Jonassen.

Enhetslederen understreker samtidig at hjemmetjenesten gjør en kjempegod innsats for at alle som ønsker skal få bo hjemme så lenge som mulig.

Hun er derfor tydelig på at det vil være behov for fagarbeidere og sykepleiere i årene som kommer, og slik hun ser det, er det ingen grunn til å tenke at Vestvågøy kommune ikke er en aktuell arbeidsplass selv om man leser om en nedbemanningsprosess.

-En befolkning som blir eldre med mer komplekse sykdomsbilder fordi man lever lenger, gjør at vi vil trenge kompetente fagpersoner i årene som kommer. Det er det viktig for oss å formidle, sier Jonassen i forkant av YOU-messa.

Hun synes også det er viktig å understreke at denne utviklingen gjør at hennes sektor blir mer faglig utfordrende, noe hun mener er positivt med tanke på at de som skal velge utdanning og fremtidig yrke gjerne ønsker seg en interessant jobb.

Slik Jonassen ser det, vil både hjemmebaserte tjenester og institusjonene kunne tilby jobber de som nå skal velge videreutdanning, og hun synes også det er viktig at fremtidige arbeidstakere er klar over at det helt unntaksvis tilbys fast stilling til medarbeidere som ikke har fagbrev eller høyere utdanning.

Vestvågøy kommunes stand vil være godt bemannet gjennom hele fredagen, og de som vurderer en fremtid innen helse- og omsorg vil kunne få svar på det meste av det de måtte lure på hos Jonassens kolleger.